Starověký Egypt a jeho historie - Starověký Egypt

Starověký Egypt - historie starověkého Egypta

Starověký Egypt je z historického hlediska nejstarší stát na světě. Starověký Egypt je zajímavý nejen díky svým nesčetným památkám (pyramidy v Sakkáře, pyramidy v Dahšúru, pyramidy v Abúsíru, pyramidy v Gíze, pyramidy v Lištu, Amonův chrám v Karnaku, chrámový komplex v Luxoru, hrobky v Údolí králů, Ramesseum a mnohé další), které přečkaly staletí a jsou pro dnešní generaci mlčenlivými svědky časů dávno minulých, ale také procesem, kterým si starověký Egypt prošel od vzniku až po přičlenění k Římu.

Faraoni

Faraoni starověkého EgyptaFaraon byl pozemským synem Rea, nejvyššího ze všech božstev. Byl považován za žijícího Hora - převtělení a legitimního následníka prvního bájného krále Hora, sokolího boha a syna Esety a Usira, jenž po svém otci zdědil egyptské království.

Architektura

Architektura starověkého EgyptaVelký stavební boom začal v období Staré říše, kdy zejména faraoni 4. dynastie předvedli v Gíze skutečně mistrovská díla. Vedle pyramid najdeme v Egyptě také krásné chrámy, hrobky v Údolí králů a další vynikající stavební díla.

Písmo

Egyptské písmo Egyptské hieroglyfy vznikly kolem roku 3100 př.n.l. Egypťané psali napřed na rostlinné materiály jako dřevo, listy nebo kůru. Nejstarší dochované záznamy byly vyryté do kamene, slonovinových destiček nebo hliněných předmětů.

Náboženství

Náboženství starověkého EgyptaStarověcí Egypťané uctívali mnoho bohů. Umění starověkého Egypta vytvořilo neuvěřitelnou škálu korun a ozdob hlav egyptských bohů. Kromě hieroglyfických nápisů byly tyto ozdoby hlavy základem při určování totožnosti daného boha.

Egyptologové

Egyptologové a egyptologieEgyptologie studuje vznik pyramid a chrámů, život obyčejných lidí i králů. Česká egyptologie je datována od roku 1878. V roce 1958 byl na UK založen Český egyptologický ústav v Praze a Káhiře. Jeho prvním ředitelem byl Zbyněk Žába.

Všední život

Všední život starověkých EgypťanůPřevážná většina Egypťanů ve městech se v každodenním životě musela spokojit s málem. Život na venkově nebyl idyličtější - rolníci museli odvádět vysoké daně. Neustále žili ve strachu z hladu, který by mohl nastat po špatné úrodě.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě