fbpx
Antef II.
Antef II., kartuš faraona

Zatímco Mentuhotep I. a Antef I., první vládci 11. dynastie, vládli pouze po patnácti letech, bratr a následník Antefa I. Antef II. se zapsal nejvýznamněji do vývoje nové monarchie. Z doby jeho vlády, která trvala 50 let, se zachovalo velké množství archeologických, epigrafických a uměleckých dokladů, které nám umožňují detailní pohled na povahu thébského království.

Antef ll. si činil nárok na tradiční duální vyjádření královské moci (nisut - bitej) i na titul "syn Reův", vztahující se k dogmatu o božském původu panovníka. Nepřijal však celý královský protokol s jeho pěti "velkými jmény", tzv. pětinásobnou královskou titulaturu.

Přijal pouze "Horovo jméno" Vahanch ("nekončícího života") ke svému "osobnímu jménu" Antef a neměl žádné "trůnní jméno" (které tradičně obsahovalo jméno slunečního boha Rea). Bohužel se dochovalo pouze několik málo vyobrazení panovníka, a proto nelze zjistit, zda používal celý soubor královských korun a ostatních insignií, i když současné torzo dokladů napovídá, že je to málo pravděpodobné.

První thébští králové si zjevně byli dobře vědomi omezenosti své moci. Ve shodě s tím, že vzešel ze společenské třídy provinčních vládců, si Antef II. nechal vytesat životopisnou stélu, která stála ve vchodové kapli jeho hrobky saff v Tárifu. Je na ní vyobrazen v doprovodu svých pěti oblíbených psů a jsou na ní zrekapitulovány úspěchy jeho vlády. Údaje uvedené na této stéle nám bohatě potvrzují i texty jeho stoupenců.

Máme dobrý důvod věřit, že poslední nekrálovský thébský nomarcha již ovládal velkou část jižního Horního Egypta. Antef II. podnikl rozhodující výpad na sever, kde dobyl abydský nom, který byl od dob Staré říše nejdůležitějším administrativním střediskem Horního Egypta. Pokračoval ještě dále a zaútočil i na území hornoegyptského 10. nomu. Tím zahájil politiku otevřeného nepřátelství vůči hérakleopolským králům a v pruhu území mezi Abydem a Asjútem musel vést válku, která trvala s přestávkami několik dekád.

Hetepi z el-Kábu

Známe jména několika mužů, kteří sloužili pod Antefem II. Například thébského vojenského velitele jménem Džarej, který bojoval s hérakleopolskou armádou v abydském nomu a probojoval se severním směrem až do 10. nomu; Hetepiho z el-Kábu, který pro krále spravoval tři nejjižnější nomy a Antefova pokladníka Ceceje, jehož nádherná stéla je dnes součástí sbírek londýnského Britského muzea. I když hlavním cílem životopisných nápisů těchto mužů je chvála vlastních úspěchů, není nejmenší pochyby o tom, kdo byl nejvyšší autoritou. Byl jím právě Hetepi z el-Kábu.

Antef II. - stavby a umění

Antef II. postavil mnoho chrámů bohům. Nejstarší dochovaný fragment královské stavby v chrámovém komplexu v Karnaku představuje právě sloup Antefa II. Na Elefantině odkryly výzkumy v chrámu bohyně Satety neporušené stavební fáze, z nichž nejstarší pocházejí z Archaické doby. Zatímco králové Staré říše zasvětili bohyni Satetě na Elefantině pouze několik votivních obětin, Antef II. byl prvním panovníkem, který postavil chrám jak Satetě, tak Chnumovi a který o tom nechal pořídit oslavné nápisy na zárubních dveří. Všichni jeho následníci z 11. dynastie jeho příklad následovali.

Nekrálovské i královské stavby z doby Antefa II. obsahují nádherné ukázky thébského umění 11. dynastie. Některé z menších předmětů, jako je například Džarejova stéla, ještě předvádějí neumělý umělecký styl Horního Egypta První přechodného období, ale ve stejné době již začaly královské dílny vytvářet nádherně vyvážená díla, pro něž bylo typické hluboké, oblé modelování a která často dosahovala zvláštního estetického účinku kontrastem mezi velkými hladkým plochami a místy vyplněnými jemně tesanými detaily, jako byly podrobně vypracované záhyby plisované suknice nebo složité účesy. Na těchto pracech je patrná snaha vytvořit vhodný styl pro vyjádření aspirací nové dynastie.

Pokud se zaměříme na vývoj jižní části Horního Egypta, lze vysledovat vznik nového politického systému, který postupně vedl k vytvoření Střední říše. Tento proces, který pak měl obrovský dopad na budoucnost Egypta, bychom snad měli považovat za nejdůležitější aspekt dějin První přechodné doby. Neměli bychom však při tom zapomínat, že thébské panství zaujímalo pouze malou, vzdálenou a relativně nedůležitou část Egypta jako celku. Období válek a konfliktů, která dělají z životopisných příběhů tak napínavé čtení, proto musíme považovat za místní a krátkodobé epizody.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.