13. dynastie - Starověký Egypt

Faraoni 13. dynastie, 1797 - 1634 př.n.l.

Napsal Felgr Pavel on .

Faraon Doba vlády Významné události
Mezi hlavní panovníky patřili:
Sechemre-Chutai    
Ugaf 2 roky a 3 měsíce nápisy v Karnaku a na Elefantině
Sechemkare 6 let nápisy v Avaridě a Tanidě
Amenemhet V.    
Amenemhet VI.   obětní oltář v Karnaku
Sebekhotep I.   práce v Dér el-Bahrí
Hor I. 7 měsíců hrobka v Dahšúru
Amenemhet VII.    
Sebekhotep II. 3 roky  
Antef IV.    
Sebekhotep III. 3 roky  
Neferhotep I. 11 let Hyksósové se usazují v Avaridě
Sebekhotep IV.   nápisy v Karnaku a Abydu (Abedžu)
Sebekhotep V. 4 roky a 8 měsíců práce v Kufu
Aj 23 let a 8 měsíců  
Sebekhotep VI. 4 roky a 8 měsíců  
Neferhotep II. 3 roky  
Hori 5 let  
Sebekhotep VII. 2 roky  
Ibi II.   začátek hyksóské ofenzívy
Hor II.    
Senusret IV.    
Neferhotep III.    
Mentuhotep V.    
Sebekhotep VIII.    
Sebekhotep IX.    

13. dynastie

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě