fbpx
Kamose
Kamose, kartuš faraona

Hyksósové vládli Egyptu dvě staletí a teprve poslední thébští vládci 17. dynastie se vzbouřili proti okupantům a po nelítostném boji Hyksósy vyhnali ze země. Za tento obrat se nejvíce zasloužil Kamose. Jeho bratr Ahmose později dokončil znovudobytí Egypta a jeho syn Amenhotep I.poté založil 18. dynastii.

Válka s Hyksósy kvůli hrochům

Když na křehký thébský trůn usedl Sekenenre Tao, představoval pro jeho území stále větší nebezpečí hyksóský král Apopi I. Hyksósové sice po určitou dobu udržovali s Thébami (Vesetem) dobré vztahy, každý si vládl na svém území a nesnažil se o žádný vpád k sousedovi. Proto se nabízí otázka - co se stalo, že najednou mezi panovníky vypukla válka? Odpověď nám poskytuje pouze jeden příběh, který přepsal za vlády Merenptaha písař Pentaueret.

Z tohoto papyru (dochovaly pouze první řádky) se dozvídáme, že došlo ke střetu obou panovníků kvůli hrochům ve "východním rybníku jižního města". Hyksóský panovník žádal Thébany, aby nelovili hrochy v tomto rybníku, protože zvířata dělala při lovu velký hluk a probouzela Hyksósy ze spaní. A v tom bylo jádro sporu.

Pro Thébany bylo zabití hrocha jakožto nepřejícného zvířete v posvátném rybníce rituálním způsobem ochrany egyptského království. Pro Apopiho I. a všechny Hyksósy uctívající boha Sutecha znamenalo naopak zabití hrocha svatokrádež, protože právě tento živočich byl považován za Sutechovo vtělení. Thébané požadavek Hyksósů odmítli a prostřednictvím svého boha Amon-Rea, který dokázal Sutecha zabít naznačili, že již dále nehodlají poslouchat Apopiho příkazy. Válka se stala nevyhnutelnou ...

Kamose a válka s Hyksósy

Kamoseho stélaNení známo, co se přihodilo Sekenenre Taovi, ale na jeho mumii nalezené v Dér el-Bahrí byly nalezeny stopy po hlubokém poranění hlavy. Po jeho smrti usedl na trůn Kamose - původně snad vojenský velitel, jehož vztah ke královské rodině zůstává zahalen tajemstvím.

Kamose při svém nástupu přijal jako součást titulatury tato jména: Chaihernesetef ("Ten, který byl korunován na svém trůně"), Horneferchabtaui ("Dokonalý Hor, který obývá Obě země) a Sedžefataui ("Ten, který krmí Obě země"). S touto božskou ochranou zahájil osvobozování země.

O jeho životě toho mnoho nevíme. Informace máme vlastně pouze ze dvou stél, které připomínají jeho vítězství a které nechal Kamose vztyčit v Karnaku. Na první se vypráví o začátku války s Hyksósy, na druhé pak o konci vítězného tažení. Víme také, že jeho nadšení pro válku s Hyksósy nesdíleli jeho dvořané, kteří chtěli raději v klidu žít bez nebezpečí ztráty vlastního majetku.

Kamose - bitva s Hyksósy u Nefrusi

Se svou armádou núbijských lučištníků se Kamose vydal na nepřátelské území a dostal se až k městu Nefrusi, které leželo poblíž Bení Hasanu. Tam se utkal s Tetim - synem Apopiho I. V této bitvě utrpěli Hyksósové drtivou porážku a to přinutilo Apopiho I. prchnout do Avaridy.

Kamose se dostal až k Avaridě, ale nepodařilo se mu toto dobře opevněné město dobýt a tak se spokojil s kontrolou zboží, které po Nilu do Avaridy připlouvalo.

Nevíme co se stalo s egyptským osvoboditelem později. Možná zemřel v boji - jisté je, že jeho dílo dokonal Ahmose, který se zmocnil Avaridy a vyhnal ze země poslední Hyksósy.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.