Kamose - Starověký Egypt

Kamose

Napsal Felgr Pavel on .

Kamose, kartuš faraona

Hyksósové vládli Egyptu dvě staletí a teprve poslední thébští vládci 17. dynastie se vzbouřili proti okupantům a po nelítostném boji Hyksósy vyhnali ze země. Za tento obrat se nejvíce zasloužil Kamose. Jeho bratr Ahmose později dokončil znovudobytí Egypta a jeho syn Amenhotep I.poté založil 18. dynastii.

Válka s Hyksósy kvůli hrochům

Když na křehký thébský trůn usedl Sekenenre Tao, představoval pro jeho území stále větší nebezpečí hyksóský král Apopi I. Hyksósové sice po určitou dobu udržovali s Thébami (Vesetem) dobré vztahy, každý si vládl na svém území a nesnažil se o žádný vpád k sousedovi. Proto se nabízí otázka - co se stalo, že najednou mezi panovníky vypukla válka? Odpověď nám poskytuje pouze jeden příběh, který přepsal za vlády Merenptaha písař Pentaueret.

Z tohoto papyru (dochovaly pouze první řádky) se dozvídáme, že došlo ke střetu obou panovníků kvůli hrochům ve "východním rybníku jižního města". Hyksóský panovník žádal Thébany, aby nelovili hrochy v tomto rybníku, protože zvířata dělala při lovu velký hluk a probouzela Hyksósy ze spaní. A v tom bylo jádro sporu.

Pro Thébany bylo zabití hrocha jakožto nepřejícného zvířete v posvátném rybníce rituálním způsobem ochrany egyptského království. Pro Apopiho I. a všechny Hyksósy uctívající boha Sutecha znamenalo naopak zabití hrocha svatokrádež, protože právě tento živočich byl považován za Sutechovo vtělení. Thébané požadavek Hyksósů odmítli a prostřednictvím svého boha Amon-Rea, který dokázal Sutecha zabít naznačili, že již dále nehodlají poslouchat Apopiho příkazy. Válka se stala nevyhnutelnou ...

Kamose a válka s Hyksósy

Kamoseho stélaNení známo, co se přihodilo Sekenenre Taovi, ale na jeho mumii nalezené v Dér el-Bahrí byly nalezeny stopy po hlubokém poranění hlavy. Po jeho smrti usedl na trůn Kamose - původně snad vojenský velitel, jehož vztah ke královské rodině zůstává zahalen tajemstvím.

Kamose při svém nástupu přijal jako součást titulatury tato jména: Chaihernesetef ("Ten, který byl korunován na svém trůně"), Horneferchabtaui ("Dokonalý Hor, který obývá Obě země) a Sedžefataui ("Ten, který krmí Obě země"). S touto božskou ochranou zahájil osvobozování země.

O jeho životě toho mnoho nevíme. Informace máme vlastně pouze ze dvou stél, které připomínají jeho vítězství a které nechal Kamose vztyčit v Karnaku. Na první se vypráví o začátku války s Hyksósy, na druhé pak o konci vítězného tažení. Víme také, že jeho nadšení pro válku s Hyksósy nesdíleli jeho dvořané, kteří chtěli raději v klidu žít bez nebezpečí ztráty vlastního majetku.

Bitva u Nefrusi

Se svou armádou núbijských lučištníků se Kamose vydal na nepřátelské území a dostal se až k městu Nefrusi, které leželo poblíž Bení Hasanu. Tam se utkal s Tetim - synem Apopiho I. V této bitvě utrpěli Hyksósové drtivou porážku a to přinutilo Apopiho I. prchnout do Avaridy.

Kamose se dostal až k Avaridě, ale nepodařilo se mu toto dobře opevněné město dobýt a tak se spokojil s kontrolou zboží, které po Nilu do Avaridy připlouvalo.

Nevíme co se stalo s egyptským osvoboditelem později. Možná zemřel v boji - jisté je, že jeho dílo dokonal Ahmose, který se zmocnil Avaridy a vyhnal ze země poslední Hyksósy.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě