fbpx
Nesbanebdžed
Nesbanebdžed, kartuš faraona

Poslední faraon 20.dynastie Ramesse XI. se sice pokoušel zastavit dlouhodobý politický a ekonomický úpadek starověkého Egypta, stejně jako úpadek moci panovníka, ale jeho snaha vyzněla naprázdno. Prakticky již ke konci jeho vlády byl Egypt rozdělen na dvě části, které byly víceméně autonomní a hranice mezi nimi probíhala přibližně na úrovní Fajjúmské oázy.

Vládu nad severní částí držel Nesbanebdžed, který zde pravděpodobně působil jako vezír a vysoký vojenský velitel za vlády Ramesse XI. a po jeho smrti se oženil s jeho dcerou Tentamon, uzmul si tak královskou titulaturu a stal se tak zakladatelem 21.dynastie. Sídelním městem faraonů této dynastie se stala Tanida, bývalého přístavu města Piramesse. Jižní část Egypta kontroloval Hrihor, velekněz v Amonově chrámu v Karnaku.

Rozklad egyptského státu

Rozklad egyptského státu zcela nepochybně souvisel se stále větším soustřeďování moci v rukou hodnostářů a někdy i celých rodin. Tito hodnosáři zastávali vysoké administrativní, vojenské i kněžské funkce, které se velmi často stávaly dědičnými. Další příčinou byly velice rozsáhlé přesuny obyvatelstva ve východním Středomoří.

Těmto změnám sice Egypt jako jediný s vypětím všech sil sice odolal, ale neubránil se změnám v etnickém složení obyvatelstva. Už za vlády 19.dynastie, ale zejména za vlády 20.dynastie byla půda v Deltě přidělována Libyjcům, kteří se dostali většinou do Egypta jako váleční zajatci. Ačkoliv se tyto skupiny celkem rychle "egyptianizovali", zachovávaly si do značné míra původní společenskou strukturu a organizaci.

NesbanebdžedNa západní pomezí delty neustále pronikaly kočovné a polokočovné kmeny, které "libyjský živel" ještě více posilovaly. Další generace libyjských usedlíků se tak stávala klíčovou složkou ve společnosti, navíc žoldnéři libyjského původu se stali na dlouho základní složkou egyptské armády.

Nesbanebdžed a jeho nástupci se v domácí i zahraniční politice pokoušeli navázat na vládu posledních Ramessovců, což dokazují i královské titulatury, které vycházejí z předloh období Nové říše. Zvláštní důraz se kladl na boha Amona a rozhodně ne náhodou nahradili vládci 21.dynastie Suteha (do té doby hlavního boha Tanidy) právě Amonem a dalšími božstvy, která byla spojena s Thébami (Vasetem).

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.