fbpx
Šešonkové

Šešonkové uchvátili v Ehnásíje el-Medíně trůn, který zůstal volný po vládě nevýrazných tanidských panovníků a založili 22. dynastii. Byla to vlastně jedna rodina, která nastolila vojenskou diktaturu. Jejich vláda se postupně rozšířila až k Thébám (Vesetu) a do delty Nilu.

Za vlády 20. dynastie Libyjci představovali silnou kolonii žoldáků žijících v deltě Nilu. Postupem času se poegyptštili, ztratili svou původní identitu a splynuli s novou zemí. Když zemřel poslední faraon 21. dynastie Pasbachaenniut II., zmocnil se trůnu člen rodu Šešonků - Šešonk I.

Šešonk I. a jeho nástupníci

Šešonk I. Šešonk I. byl velícím generálem faraonovy armády a oženil se s panovníkovou dcerou Maatkare. Bez problémů tedy převzal žezlo. Kromě sňatku s princeznou posílil a legitimizoval svou vládu přijetím titulatury, která jej spojovala s předchozí dynastií. Svou rezidenci a sídlo centrální moci umístil Šešonk I. do Tell el-Basty. Na dvůr si přivedl nejrůznější hodnostáře libyjského původu, kteří vládli většině velkých měst v deltě Nilu.

Vyplenění Jeruzaléma

Šešonk I. se snažil vrátit zemi její někdejší slávu. Byl především válečníkem a proto dával přednost vojenské cestě a nevěnoval tolik pozornosti pobouření obyvatel, kteří protestovali proti krutosti vojáků a vysokým daním.

Kolem roku 925 př.n.l. podnikl Šešonk I. vítězné tažení do Palestiny. Ještě před tímto tažením obnovil obchodní styky s Byblem, který byl strategickou základnou pro všechny výpady do Asie. V Izraeli vládl tehdy král Šalamoun. Po jeho smrti vypukly spory o nástupnictví mezi Jarobeámem (ten nakonec usedl na trůn) a Rechabeámem, kterého za svého nástupce určil zesnulý Šalamoun. Jejich svárů Šešonk I. dokonale využil, vyslal svoje vojska do Jeruzaléma a vyplenil zdejší chrám. Tím Egypt obnovil své někdejší hranice v Asii a naplnil chrámové pokladnice.

Šešonk I. - stavitel

Šešonk I. se chtěl zapsat do historie také jako stavitel a tak zahájil v Karnaku velké stavební práce a pověřil svého syna Iupuata jejich řízením. Před druhý pylon nechal postavit slavnostní nádvoří se sloupořadím - dnes je označováno jako búbastidský sál. Nechal také na vnější zeď jižní brány vyrýt líčení svého vítězství nad judskými a izraelskými kmeny.

Dědici Šešonka I. a úpadek moci

Po dvaceti letech vlády stanovil svým nástupcem svého syna Osorkona. Ten vstoupil do historie pod jménem Osorkon I. (924 - 889 př.n.l.) a navázal na politiku svého otce. Ihned po svém nástupu na trůn jmenoval svého syna Šešonka II. Amonovým veleknězem a zbavil tak funkce svého bratra Iupuata.

Osorkon I. Šešonk II.
Osorkon I. Šešonk II.

Pokud se Šešonk II. dostal vůbec na trůn, bylo to na velmi krátkou dobu. Dalším skutečným vládcem byl tedy Takelot I. (889 - 874 př.n.l.) - syn Osorkona I. a jedné konkubíny.

Osorkon II.Velký stavitel Osorkon II. vládl cca v letech 874 - 850 př.n.l. zvelebil Tell el-Bastu, nechal zrestaurovat chrám v Elefantině a zahájil stavební práce v Thébách (Vesetu). Krom své stavitelské aktivity posílil také obchodní styky se Středním východem a nesměle se pokusil bojovat s Asýrií, ze které se zatím stal mocný soused a proto si zajistil spojenectví palestinských pevností, které byly poslední hradbou před egyptskými hranicemi.

Takelot II.Po jeho smrti nastal problém s nástupnictvím. V Tanidě nastoupil na trůn jeho mladší syn Takelot II. a vládl v letech 850 - 825 př.n.l. ale současně s ním získal v Thébách (Vasetu) velký vliv Takelotův nevlastní bratr Nimlot, který svou dceru provdal za Takelota II. Po Nimlotově smrti udělal Takelot II. velkou politickou chybu, když jeho nástupcem zvolil jednoho ze svých a nikoliv Nimlotových synů. Mezi oběma větvemi vypukl spor, který byl počátkem úpadku.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.