Chrám Ramesse II. v Bét el-Wálí - Starověký Egypt

Chrám Ramesse II. v Bét el-Wálí

Napsal Felgr Pavel on .

Ramesse II. během vlády svého otce Sethi I. odpovídal za Núbii a tak se není čemu divit, že první stavební činnost Ramesse II. byla právě v Núbii. Zdá se, že během několika let proměnil celou Núbii v jedno velké stanoviště.

Vybudoval zde totiž celý řetězec chrámů. Nejsevernější z nich se nachází v Bét el-Wálí, další z nich se nacházel u Gerf Husseinu. Svatyni zasvěcenou Amonovi a Re-Harachtejovi nechal postavit u Wádí es-Sebua (Údolí lvů).

Skalní chrám v Bét el-Wálí, nejsevernější chrám v Núbii

Johann Ludwig BurckhardtNejsevernější chrám Ramesse II. v Núbii se nachází v Bét el-Wálí a je zasvěcen Amon-Reovi, Re-Harachtejovi a Chnumovi. Tento chrám byl objeven švýcarským cestovatelem Johannem Ludwigem Burckhardtem.

Chrám v Bét el-Wálí se skládá ze tří na sebe navazujících místností, přičemž každá z nich je vysoká téměř 3 metry. Na nádvoří (6 x 12,75 m) navazuje 10 m široká a 4 metry hluboká sloupová síň. Samotná svatyně má rozměry 2,8 x 3,7 metrů.

Pokud tedy porovnáme tento skalní chrám v Bét el-Wálí s jinými chrámy Nové řiše (ať už byl jejich stavitelem Ramesse II. nebo jeho předchůdci), jedná se o malý chrám, který ale skrývá tajemství, které zatím nikdo nedokázal uspokojivě vysvětlit.

Bét el-Wálí, kombinace nízkého a vysokého reliéfu

Stěny chrámu v Bét el-Wálí jsou vyzdobeny reliéfy, které byly napřed provedeny jako tzv. vysoké (vystouplé) reliéfy. U takovéto výzdoby postavy vystupují z plochy ven. Jenže z dosud nevysvětlitelného důvodu umělci během práce přešli od těchto vysokých reliéfů k nízkému (zahloubenému) reliéfu, kdy jsou postavy do plochy zapuštěny. Proč tento nezvyklý postup Ramesse II. připustil?

Vysoký (vystouplý) reliéf může být kdykoliv zahlazen a použit jako nízky, ale zkuste přeměnit nízký reliéf na vysoký. Vysoký reliéf se používal od počátku starověkého Egypta. Nízký reliéf jako první použil kacířský faraon Amenhotep IV./Achnaton, ale tento amarnský experiment netrval ani 20 let. Tutanchamon i Harembeb na svých stavbách použili opět techniku vysokého reliéfu. Proč tedy Ramesse II. použil v tomto chrámu kombinaci obou reliéfů zůstává dosud záhadou.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě