fbpx
Architektura Nové říše

Když Ramesse II. začal se stavbou chrámu v Údolí lvů, stál zde už chrám Amenhotepa III. Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua (Údolí lvů) se nachází 150km na severovýchod od chrámu Amenhotepa III. Svoje jméno získal díky sfingám, které stály u cesty. Na podstavcích těchto sfing byli zobrazeni zajatí Núbijci. Chrám byl zasvěcen Amonovi a Re-Harachtejovi a byl částečně vyzdoben nástěnnými malbami.

Plán chrámu ve Wádí es-Sebua

Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua (Údolí lvů) měl 3 pylony, první dva však byly z nekvalitních cihel. Dochovala se pouze kamenná přístupová brána. Za prvním pylonem je první nádvoří se dvěma sfingami s lidskými hlavami a dvě sochy faraona Ramesse II., které stály původně po obou stanách průchodu. Pouze levá socha Ramsese II. zůstala na svém místě, zatímco druhá socha nyní leží v poušti.

Za druhým pylonem se nachází druhé nádvoří se čtyřmi sfingami s hlavou sokola, které představují Hora z Miamu, Meha a Baki a překvapivě Hora z Edfu, i když ten by se dal očekávat spíše v Buhénu místo v Núbii. Mezi jejich nohama je soška s obrazem Ramesse II. s korunou nemes.

Třetí pylon je ozdoben v tradičním egyptském stylu faraona, který rozdává silné rány svým nepřátelům a obětuje bohům, včetně sebe. Po průchodu třetím pylonem se dostáváme do sloupové síně, která je vytesaná do skály. Sloupovou síň tvoří 12 čtvercových sloupů. Sloupová síň byla později přestavěna na křesťanskou svatyni. V tomto chrámu byl dlouhou dobu uctíván kult Ramesse II. Součástí chrámu byla pochopitelně malá svatyně (cca 3 x 2m).

Strategická poloha chrámu ve Wádí es-Sebua

Chrám Ramesse II. ve Wádí es-Sebua (Údolí lvů) byl třetí svatyní, kterou Ramses II. vztyčil v Núbii. Chrám byl postaven cca 150 kilometrů jižně od Asuánu na západním břehu Nilu. Za svou důležitost v průběhu ramsesovského období vděčí faktu, že byl postaven na místě kudy procházely karavany. Na tomto obtížném úseku Nilu sídlil také místokrál země Kuš.

Řízením prací v této oblasti pověřil Ramses II. místokrále Núbie Setaua. Ten byl nucen, soudě podle nízké kvality soch a Osiridova stylu na dvoře, spokojit se s “neškolenou pracovní sílou, která byla mnohdy sebrána z libyjských oáz” a s “podřadným hrubým materiálem”.  

V současné době se chrám nachází na jiném místě, než kde ho nechal Ramesse II. postavit. Během záchranné akce UNESCO byl totiž chrám přemístěn na vyšší místo asi 4km západním směrem.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.