Menkaureova pyramida - nejmenší z pyramid v Gíze - Starověký Egypt

Menkaureova pyramida - nejmenší z pyramid v Gíze

Napsal Felgr Pavel on .

Menkaureova pyramida je nejmenší ze tří pyramid umístěných v Gíze z dob faraonů 4. dynastie. Faraon zemřel před dokončením pyramidového komplexu, který místo něj dostavěl jeho nástupce Šepseskaf.

Stavba byla původně vysoká 66 metrů, dnes dosahuje výšky 62 metrů, délka strany její základny je 109 metrů. Rozdíl ve výšce je způsoben tím, že dříve horní dvě třetiny pokrývalo vápencové obložení o které ale pyramida přišla v 16. století n.l. Sklon pyramidy je 51°20´ a její objem činí 250 000 m3, což ve srovnání s pyramidou Cheopse (Chufeva) (2 000 000m3) je relativně málo.

Objevil ji Angličan

Menkaureova pyramida má vchod (tak jak bylo v období 4. dynastie zvykem) v severní straně. Vchod do pyramidy objevil roku 1837 anglický plukovník Edward Vyse. Od něj vedla dlouhá sestupná chodba do pohřební komory, která byla vyhloubena přímo do skály. V pohřební komoře pak nalezl Vyse skutečný poklad - čedičový sarkofág zdobený stylizovaným průčelím paláce, v němž se dříve pravděpodobně nacházela mumie zesnulého panovníka. Sarkofág se bohužel nedochoval - loď, která jej převážel se potopila nedaleko Malty.

Vnitřní prostory jsou oproti pyramidám Cheopse (Chufeva) a Rachefa důmyslnější a krásnější. Sestupná chodba (32m dlouhá) má sklon 26°2´a je obložena červenou žulou. Za ní následoval prostor s padacími blokádami, odkud chodba pokračovala dále vodorovně až k předsíni o rozměrech 10,5 x 3,84 x 4 metry. Ta se nachází šest metrů pod povrchem země a původně byla zamýšlena jako pohřební komora.

Vzhůru odtud vede slepá chodba, která byla původně uvažována jako vstupní, než se ale architekti rozhodli pyramidu rozšířit. Šikmo dolů vede ještě jedna chodba ke skutečné pohřební komoře.

Další stavby pyramidového komplexu

Kromě hlavní pyramidy se zde nachází tři menší pyramidy. Dvě západnější jsou narozdíl od faraonovy pyramidy stupňovité a připomínají tak Džoserovu stupňovitou pyramidu v Sakkáře. V nejvýchodnější z těchto tří pyramid byla hrobka královny Chamerernebti II. - první Menkaureova manželka. Dále komplex zahrnuje zádušní chrám a údolní chrám, které spojovala vzestupná cesta.

Pyramidy v Gíze, model pyramidového pole

1) Menkaureova pyramida
2) Rachefova pyramida
3) Zádušní chrám Rachefa
4) Vzestupná cesta k pyramidě Rachefa
5) Sfinga
6) Údolní chrám faraona Rachefa
7) Velká pyramida
8) Mastaby dvořanů Chufeva (Cheopse)

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě