fbpx
Architektura Staré říše

Monument v Abú Goráb byl dlouho považován za pyramidu. Teprve vykopávky pod vedením Borchardta ukázaly, že se jedná o sluneční chrám, který nechal postavit faraon Niuserre. Borchardt totiž objevil zbytky starší cihlové struktury s velkým dvorem, mohutnou ohradní zdí a komorami.

Niuserreův sluneční chrám Šesep-ib-Re (Reovo potěšení)  byl vybudovaný celý z kamene, měl vyspělý design a celistvý plán. Jádro chrámu bylo z vápence, který pocházel z lomů v severní Sakkáře. Obložení bylo z jemného bílého vápence z Tury.

Struktura slunečního chrámu

Také tento sluneční chrám měl tři základní části – údolního chrámu, vzestupné cesty a horního chrámu s obeliskem. Údolní chrám měl 3 portiky a 3 přístavní rampy. Uprostřed byl hlavní portik tvořený čtyřmi palmovými sloupy z červené žuly. Po stranách byly další dva portiky, které měly ale jen 2 sloupy.

Všechny vedly do síně, odkud se vycházelo na otevřenou vzestupnou cestu. Tato cesta byla asi 100 metrů dlouhá a končila u horního chrámu. Ten měl obdélníkový půdorys s delší osou orientovanou východo-západním směrem. Vstup do chrámu od vzestupné cesty byl mohutnou branou.

Přirozené návrší, kde stojí horní chrám, bylo příliš malé a tak se muselo nejprve rozšířit a pomocí teras zpevnit. Místo nebylo stavebně příliš vhodné, ale byl zde jeden pádný důvod postavit sluneční chrám právě zde. Právě v Abú Goráb se protínají přímky - nejjižnější hranice memfidské nekropole se slunečním chrámem v Heliopoli a spojnice vrcholku Veserkafovy pyramidy s Chufuovou pyramidou v Gíze.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.