fbpx
Architektura

Nejstarším kultovním místem slunečního boha byla Helipole. Archeologům se sice zatím nepodařilo najít sluneční chrám, který se zde nacházel, přesto ale doklady z jiných částí Egypta umožňují udělat si představu o tom, jak takový chrám vypadal. Veserafův sluneční chrám byl první takovou stavbou na memfidské nekropoli.

Soudobé písemné dokumenty hovoří o 6 takových chrámech, ale dosud jen dva z nich byly objeveny. Jedná se o sluneční chrámy Veserkafa a Nyusera. Sluneční chrámy Sahurea, Neferirkarea, Raneferefa a Menkauhora zatím čekají na objevení.

Abúsír – místo pro stavbu chrámu

Na severovýchodním okraji pyramidového pohřebiště v Abúsíru se nachází Veserkafův sluneční chrám – původně zvaný Nechen-Re (Reův Nechen). Proč si zakladatel 5. dynastie vybral právě tuto část Abúsíru?

Tato oblast měla pro Veserkafa zvláštní význam. V době, kdy tento faraon vládl se jednalo o prázdné území memfidské nekropole, kde bylo možné začít stavět pyramidy orientované k Heliopoli. A proto nepřekvapí, že čtyři jeho nástupci si postavili svoji pyramidu také v této části nekropole. Pyramidy jeho nástupců jsou uspořádány tak, že do Heliopole směřovala přímka, která spojovala jejich severozápadní nároží.

Ze slunečního chrámu zbyly trosky

Veserkafův sluneční chrám se nedochoval – část tří pilířů a menší pozůstatky zdí (někde jen jejich otisky) jsou vše, co z chrámu zbylo. Otevřená vzestupná cesta nebyla orientována východo-západně, ale táhla se podél jižní stěny. Předpokládá se, že důvodem k tomu mohlo být to, aby byl horní chrám umístěn co nejblíže nilskému údolí a současně dosáhnout přijatelného sklonu vzestupné cesty.

Horní chrám prošel čtyřmi stavebními fázemi. Byla za tím snaha integrace královského kultu s kultem slunečním. Chrám byl obehnán mohutnou zdí se zaoblenými rohy. Zeď byla z obou stran omítnutá a nabílená. Podle některých odborníků měly zaobléné rohy představovat buď představu počátečního pahorku, nebo hieroglyfické značky nechen (kruh se dvěma krátkými svislými čarami uvnitř).

 

Rozvaliny Veserkafova slunečního chrámu

Rozvaliny Veserkafova slunečního chrámu

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.