fbpx
Architektura Staré říše

Zádušní kompex faraona Niuserrea nesl název Men-sut-Niuserra neboli „Trvalá jsou Niuserreova místa“. Jeho pyramida a zádušní komplex byly poslední stavbou na nekropoli v Abúsíru - prostor byl vyčerpán. Našly se stopy stavební činnosti Niuserrea v Gíze, ale není pro ně zatím logické vysvětlení.

Uspořádání zádušního komplexu

Zádušní komplex Niuserrea v Abúsíru tvořil údolní chrám, vzestupná cesta, pyramidový chrám a samotná pyramida. Niuserre neměl lehkou výchozí pozici, protože musel dodržet osu nekropole a tak je jeho stavba na této nekropoli poslední v řadě.

Pokud spojíte severozápadní rohy Sahureovy pyramidy, Neferirkareovy pyramidy a Raneferefovy pyramidy, pak tato spojnice směřuje k chrámu slunečního boha Rea v Heliopoli. Tuto tradici mimochodem dodržovali už faraoni 4. dynastie, kteří postavili pyramidy v Gíze. Niuserre se do této spojnice se svojí pyramidou nemohl dostat a tak trochu "vybočuje" z řad svých předchůdců. Na nekropoli prostě došlo místo ...

Údolní chrám

Údolní chrám měl celkem dva vchody - jeden na východě, druhý na jihozápadě. Východní vchod tvořily sloupy z červené asuánské žuly, jihozápadní vchod se nacházel v místě, kde byl vstup na celou nekropoli u tzv. Abúsírského rybníka. Oba vchody byly doplněné o dvě přístavní rampy. Podlaha údolního chrámu byla z černého bazaltu - ten měl navozvat dojem egyptské delty, kde byl zázračně zplozen bůh Hor, za jehož personifikaci byl faraon považován.

Pyramidový chrám

Nejzajímavější částí komplexu je pyramidový chrám, který je na východ od pyramidy. Od údolního chrámu vede k pyramidovému chrámu vzestupná cesta, která byla celkem 400 metrů dlouhá a překonávala výšku 28 metrů!

Východní část chrámu se skládala z dlouhé chodby, tzv. pr-wrw, síně velkých, kde se dvorská elita loučila se zesnulým faraonem. Zajímavá byla rovněž architektura dvora chrámu navozující dojem nilské delty a Usirův mýtus – nejvýznamnější pro posmrtný život faraona. Niuserreova pyramida pak byla místem pohřbu tohoto faraona 5. dynastie.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.