Egypťané a balzamování - Starověký Egypt

Balzamování ve starověkém Egyptě

Napsal Felgr Pavel on .

Egypťané věřili, že zachování těla umožní duši zemřelého dorazit na onen svět a začít tam nový život. Myšlenka balzamování mrtvých tak, aby si zachovali lidský vzhled, byla inspirována přirozenou mumifikací těl působením suchého pouštního písku. První svědectví o mumifikaci pocházejí z konce období 3. dynastie - tedy cca 2600 let př.n.l. Dokonalosti ale dosáhl proces mumifikace mnohem později - za vlády 21. dynastie.

Příprava zemřelého na věčnost

Napsal Felgr Pavel on .

Když rodina přinesla tělo zemřelého balzamovači, začalo vyjednávání o ceně - čím pečlivěji měla být mumifikace provedena tím vyšší byl pochopitelně poplatek. Příbuzní přinesly i potřebné kanopy pro uložení jater, plic, žaludku a střev. Když byl dohodnutý poplatek, mohl se pustit balzamovač do práce.

Kanopy, posvátné nádoby

Napsal Felgr Pavel on .

Staří Egypťané věřili, že je po smrti čeká další život a proto věnovali velkou péči hrobce a zvlášť pak tělu zemřelého. Balzamovači brzy zjistili, že mají-li být těla velmi dobře uchována, musejí se z nich vyjmout vnitřnosti. Zacházeli s nimi velmi opatrně a časem je začali odkládat je do nádob.Těmto nádobám se později začalo říkat kanopy. Víka těchto kanop měla podobu čtyř Horových synů - Amseta, Kebehsenufa, Hapiho a Duamutefa.

Loučení s mumií

Napsal Felgr Pavel on .

Nastal okamžik posledního rozloučení - pozůstalí oplakávají prince. Smuteční průvod vystupuje po strmé cestě k místu pohřbu - tedy k hrobce vykopané do skály. V pyramidách se pohřbívali pouze faraoni a jejich manželky. Před hrobkou je několik obchodníků, kteří nabízejí kultovní předměty těm, kteří si je nepřinesli s sebou. Katafalk tažený dvěma voly se přiblížil k zádušní kapli, která je střežena sokolem na bidýlku - symbolem Západu.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě