fbpx
Česká stopa v Egyptě
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic se narodil v roce 1461 v Hasištejně u Chomutova. Studoval v Itálii (Bologna, Ferrara), kde se také seznámil s humanismem.

V roce 1482 získal Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic hodnost doktora církevního práva. O rok později se stal vyšehradským proboštem a byl také ve službách krále Vladislava II., na jeho pražském i budínském dvoře (1502 – 1503).

V letech 1490 – 1491 procestoval Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Malou Asii, Palestinu a severní Afriku. Po roce 1503 se na hradě Hasištejně, kde měl na svou dobu velkou knihovnu antických a humanistických autorů, věnoval literární činnosti a vedení soukromé humanistické školy.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic udržoval čilou korespondenci se svými významnými současníky (Augustin Olomoucký, Jan Šlechta, Jeroným Balbus, Konrád Celtes ad.). Jeho přátelství s Viktorinem Kornelem ze Všehrd ukončily rozpory v náboženských i osobních záležitostech. Horlivý katolík Hasištejnský se (nesprávně) domníval, že Viktorin Kornel ze Všehrd (kališník a příznivec Jednoty bratrské) napsal báseň Papae mastic (Bič na papeže), v níž spatřoval parodii své skladby.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic patří k našim předním latinsky píšícím humanistům. Je autorem básnického a prozaického díla, v němž reaguje na soudobé události a problémy. Z jeho děl tojí za zmínku veršovaná satira na mravy Čechů „Ad sanctum Venceslaum satira, in qua mores procerum et popularium patriae suae reprehendit“ (1489) a podobně zaměřená prozaická práce „De situ Pragae et incolentium moribus“. Po vzoru antických a humanistických autorů napsal traktáty „De miseria humana“ (1495) a „De avaritia“ (1499).

Hasištejn
Dnešní podoba hradu Hasištejn

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.