František Váhala - Starověký Egypt

František Váhala

František Váhala se narodil 29. ledna 1911 v Jičíně. Po skončení druhé světové války navštěvoval přednášky profesorů Františka Lexy, Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby na Filosofické fakultě University Karlovy. V říjnu 1962 se stal členem Československého egyptologického ústavu UK. František Váhala se zabýval především studiem skalních kreseb na území Dolní Núbie, jejich tématikou a historickou interpretací.

Výzkumy v Núbii a Abúsíru

Při výzkumech Československého egyptologického ústavu v Núbii v letech 1964 a 1965 dokumentoval skalní kresby a nápisy a vedl výzkum na pohřebištích ve Wádí Qitně a v Kalábši.

V letech 1968, 1970 a 1974 se zúčastnil expedic ČEgÚ do Abúsíru, které prováděly výzkum Ptahšepsesovy mastaby. V roce 1971 byl jmenován vedoucím ČEgÚ, který vedl až do své smrti v roce 1974.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě