Jaroslav Černý - Starověký Egypt

Jaroslav Černý

PhDr. Jaroslav Černý byl významný český egyptolog, který se narodil 22. srpna 1898 v Plzni. V roce 1930 se účastnil francouzských vykopávek ve starověké vesnici v Dér el-Medíně v oblasti někdejšího Vesetu.

Když skončila druhá světová válka, odešel Jaroslav Černý do Velké Británie. Tam působil jako profesor na univerzitě v Londýně a na University of Oxford. Ve své době patřil k největším znalcům egyptského jazyka a hieratického písma období Nové říše.

I když je dnes v mnoha ohledech překonaná, jeho práce o náboženství starověkého Egypta byla ve své době velmi významná. Jeho knihovna byla největší soukromou egyptologickou knihovnou. Dnes pod jménem Knihovna Jaroslava Černého patří Českému egyptologickému ústavu, s jehož původní knihovnou byla spojena.

Jaroslav Černý na vykopávkách

Jaroslav Černý na vykopávkách

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě