Kryštof Harant - Starověký Egypt

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Napsal Felgr Pavel on .

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Kryštof Harant se narodil v roce 1564 v Klenové u Klatov. Tento renesanční učenec a jeden z českých pánů popravených po Bílé hoře se vydal do Egypta v doprovodu Heřmana Černína z Chudenic.

Bohužel se však k pyramidám nedostali, protože rozvodněný Nil strhl jediný tehdejší káhirský most a přepravu lodí nechtěli riskovat. Snažili se o nich tedy získat co nejvíce informací, které pak Kryštof Harant zpracoval ve svém díle „Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii“.

Vyšlo roku 1608 a pyramidy v něm popsal jako „věže od spodku široké a k vrcholu kuželaté", které mají uvnitř „komory z mramoru černého a strakatého vystaveny, a v jednom hrob z černého a jednoho kusu mramoru, jež ten král, kterýž ji vystavěti dal, sobě ku pohřbu postavil“.

Podrobný životopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic najdete na jiném webu.

Cesta z Království Českého ...
Titulní strana knihy

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě