Miroslav Verner - Starověký Egypt

Miroslav Verner

Napsal Felgr Pavel on .

Miroslav Verner

Miroslav Verner se narodil 31. 10. 1941 v Brně. Svá studia egyptologie na FF UK zakončil v roce 1965 a od té doby se věnuje starověkému Egyptu. Specializuje se na archeologii období 3. tisíciletí př.n.l. a epigrafické materiály té doby.

Profesní kariéra Miroslava Vernera

Od roku 1964 se Miroslav Verner účastnil terénních výzkumů Českého egyptologického ústavu v Egyptě (akce UNESCO v Núbii, vykopávky v Abúsíru) a od roku 1966 byl v tomto ústavu zaměstnán jako odborný asistent. Od roku 1971 přednáší egyptologii na FF UK.

Miroslav Verner ředitelem Českého egyptologického ústavu

V roce 1975 (deset let po ukončení studií) byl Miroslav Verner pověřen dočasným vedením Českého egyptologického ústavu a od 1981 byl jeho ředitelem. Od roku 1976 vede české archeologické vykopávky v Egyptě. V roce 1991 byl jmenován docentem a v roce 1993 profesorem egyptologie a egyptské archeologie na FF UK. Je hostujícím profesorem na univerzitách ve Vídni a v Hamburku.

Miroslav Verner je autorem kolem 80 vědeckých studií publikovaných v zahraničních egyptologických časopisech. Kromě toho je autorem 10 vědeckých monografií a sborníků. Aktivně se účastnil několika desítek mezinárodních egyptologických konferencí.

Od roku 1971 přednáší v Praze, později mj. v Hamburku, Vídni a na Americké univerzitě v Káhiře. Napsal 11 monografií a cca 100 odborných článků. Byl členem expedice vyslané na záchranu památek v Núbii, vede výzkumy na královském pohřebišti v Abúsíru.

Miroslav Verner je členem mnoha mezinárodních vědeckých sdružení, včetně rady UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře.

Miroslav Verner

Miroslav Verner

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě