Chrámový komplex v Karnaku - Starověký Egypt

Chrámový komplex v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Komplech chrámů v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet) je zcela nepochybně jednou z nejzajímavějších památek starověkého Egypta. Nejedná se totiž o dílo jedince, ale o několik děl mnoha dynastií, které od sebe odděluje několik staletí. Vydejme se tedy na prohlídku ohromujícího komplexu v Karnaku (Ipetisut) - interaktivní obrázek Vám umožní prohlédnout si jednotlivé památky a dozvědět se o nich trochu víc.

  1.  ALEJ SFING
  2.  PRVNÍ PYLON
  3.  PRVNÍ NÁDVOŘÍ
  4.  SVATYNĚ SETHI II.
  5.  SVATYNĚ RAMESSE III.
  6.  BRÁNA BÚBASTOVCŮ
  7.  DRUHÝ PYLON
  8.  MUZEUM POD ŠIRÝM NEBEM
  9.  HYPOSTYLOVÝ SÁL
10.  TŘETÍ PYLON
11.  PTAHŮV CHRÁM
12.  ČTVRTÝ PYLON
13.  PÁTÝ PYLON
14.  ŠESTÝ PYLON
15.  SVATYNĚ FILIPA ARRHIDAIA
16.  SVATYNĚ HATŠEPSUTY
17.  NÁDVOŘÍ Z OBDOBÍ STŘEDNÍ ŘÍŠE
18.  ACH-MENU, CHRÁM THUTMOSE III.
19.  POSVÁTNÉ JEZERO
20.  DVŮR SE SKRÝŠÍ
21.  SEDMÝ PYLON
22.  OSMÝ PYLON
23.  DEVÁTÝ PYLON
24.  DESÁTÝ PYLON
25.  ALEJ SFING
26.  CHONSUŮV CHRÁM
27.  USIRŮV A IPETIN CHRÁM
28.  BRÁNA PTOLEMAIA III. EUERGÉTA
29.  HLAVNÍ CHRÁMOVÝ OKRSEK
30.  MONCUŮV CHRÁM

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě