První nádvoří v Karnaku - Starověký Egypt

První nádvoří v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Brána v Prvním pylonu vede do Prvního chrámového nádvoří o velikosti 100 m na šířku a 82 m na délku. Před stavbou Prvního pylonu to bylo velké, otevřené prostranství s množstvím budov. Z nich se do dnešních dnů dochovaly dvě - malá svatyně Sethi II. v severozápadním rohu nádvoří a svatyně Ramesse III. v jihovýchodním rohu nádvoří. Plán na uzavření prostoru před Druhým pylonem existoval dlouho a jeho realizace trvala několik staletí.

Uprostřed Prvního chrámového nádvoří stály dvě řady po pěti sloupech, které zde nechal postavit Taharka (faraon 25. dynastie). Tyto sloupy tvořily kdysi kiosk, dnes se celý zachoval pouze jediný, pět sloupů po levé straně bylo částečně rekonstruováno. Sloupy měly papyrové hlavice a dosahovaly výšky 19 m. Velký blok alabastru uprostřed nádvoří sloužil jako místo pro uložení bárky během procesí.

První nádvoří v Karnaku

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě