Ptahův chrám v Karnaku - Starověký Egypt

Ptahův chrám v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Zhruba 100 m na sever od nádvoří mezi Třetím a Čtvrtým pylonem směrem k severní ohradní zdi chrámového okrsku, kde se nachází Ptahův chrám. Tento chrám nechal postavit Thutmose III. (18. dynastie). Ptah byl jedním z hlavních egyptských bohů stvořitelů a spolu se svou manželkou Sachmet měl významnou úlohu při korunovaci faraona.

Ptahův chrám byl postaven na základech starší budovy, rozšíření se pak dočkal za Třetího přechodného období a za vlády Ptolemaiovců. Pět pylonů (vesměs ptolemaiovských) bylo postaveno ve východozápadní ose chrámu a vedou k původnímu (šestému) pylonu Thutmose III., který přestavěl později Ramesse III. Před tímto pylonem jsou tři obětní stoly - jižní (vpravo) byl vytesán za Amenemheta I. (12. dynastie), ale umístil ho sem až Thutmose III.

Za vestibulem leží tři svatyně - Ptahova severně (nalevo) a uprostřed, jižně (napravo) pak svatyně Hathory. V prostřední svatyni Thutmose III. obětuje Ptahovi a Amonovi. V pravé svatyni je nádherná socha Sachmety, která je v některých denních dobách zajímavě osvětlena slunečním paprskem, který sem proniká škvírou ve stropě.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě