Sedmý pylon v Karnaku - Starověký Egypt

Sedmý pylon v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Za vlády Thutmose III. byl postaven Sedmý pylon, který byl počátkem druhé, jižní osy chrámu, směřující ke chrámovému okrsku bohyně Mut. Tento pylon nechal Thutmose III. postavit krátce po nástupu na trůn před tehdy již stojícím Osmým pylonem.

V této oblasti stály původně starší chrámové stavby ze Střední říše a z doby Amenhotepa I. (18. dynastie). Na zdech sedmého pylonu jsou bojové scény, které znázorňují Thutmose III. na jeho vojenských výpravách.

Sedmý pylon v Karnaku

Karnak, Sedmý pylon

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě