Šestý pylon v Karnaku - Starověký Egypt

Šestý pylon v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Stavitelem Šestého pylonu byl Thutmose III. (18. dynastie). Západní fasáda Šestého pylonu je popsána 120 syrskými (nalevo) a núbijskými (napravo) městy, která Thutmose III. dobyl se svou armádou. Brána Šestého pylonu je z červené žuly, malé komnaty nacházející se východně od pylonu jsou známé jako Síň análů Thutmose III..

Na severní straně osy chrámu stojí dva velké heraldické pilíře z červené žuly - na jednom je vytesaný lotosový květ (symbol Horního Egypta), na druhém papyrus (symbol Dolního Egypta). Poblíž stojí zbytky soch boha Amona, které pocházejí z doby vlády Tutanchamona.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě