fbpx
Svatyně Ramesse III. v Karnaku

V jihovýchodním (pravém zadním) rohu Prvního nádvoří patří k nejlépe dochovaným architektonickým celkům v Karnaku (Ipetisut) svatyně Ramesse III.. Ramesse III. ji naplánoval podle svého zádušního hrámu v Medínit Habu (Džmetu). Svatyně vznikla před vybudováním Prvního nádvoří a tak vypadá nevhodně umístěna, protože vystupuje z linie ohradní zdi. Až do roku 1896 byla téměř celá svatyně zasypána sutí. Je zdobená disproporčním robustním stylem, který je typický pro většinu staveb Ramesse III. V porovnání s mnoha dalšími chrámy je její plán snadno pochopitelný.

Před prvním pylonem svatyně stojí dvě sochy Ramesse III. Na levé(východní) věži má Ramesse III. na hlavě Dvojitou korunu Dolního a Horního Egypta, na pravé (západní) věži má korunu Dolního Egypta. Stojí před bohem Amonem, v jedné ruce má palici a ve druhé svírá zajaté cizince. Uvnitř chrámu je malý dvůr s peristylem s pilíři, kterých je na východní i západní straně 8. Před pilíři stojí mumiformní sochy Ramesse III. jako boha Usira.

Na jižním konci dvora vede rampa do předsíně se čtyřmi usirovskými pilíři a čtyřmi sloupy. Za předsíní následuje hypostylová síň s 8 sloupy. Na konci hypostylové síně jsou troje dveře - levé vedou do svatyně Mut, prostřední do svatyně Amona a pravé do svatyně Chonsua. Každá z těchto svatyní má alespoň jednu vedlejší místnost.

Svatyně Ramesse III. v Karnaku

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.