fbpx
Chrámy v Karnaku a Luxoru

Půjdete-li chrámem v Luxoru na jih, narazíte na skupinu čtyř místností podepíraných pilíři. Největší z nich se dvanácti sloupy, sloužila jako místnost pro uložení Amonovy sochy během svátku Ipet. Původně to byl vlastně chrám uvnitř chrámu, ke kterému vedl samostatný vchod západní zdí.

Ve všech prostorách jsou scény zachycující faraona jak obětuje Amonovi chléb, mléko, víno, maso a jiné potraviny. Je to chrámová "nejsvětější svatyně" a nejposvátnější místo celého chrámového komplexu v Luxoru (Ipetresejet). Chrám v Luxoru (Ipetresejet) měl sloužit zejména pro slavnosti Ipet.

Průběh svátku Ipet

První den časně ráno se faraon, kněží a další shromáždili v Karnaku (Ipetisut) ve svatyni Ach menu a přešli do svatyně s Amenreovou posvátnou bárkou. Bárku pak nesli do Hypostylového sálu a odtud Sedmým a Osmým pylonem do Chonsuova chrámu. Zde se připojili další kněží, kteří nesli Chonsuovu bárku.

Dál se pokračovalo k Mutinu chrámu, kde se přidala také její bárka. Celé toto procesí se pak vydalo na jih Alejí sfing a postupně se zastavilo v šesti procesních kaplích podél cesty. Při každé zastávce byly předkládány obětiny a recitovaly se modlitby. Až dosud celou trasu procesí lemovalo množství obyvatel, slavnostní atmosféru dodávali hudebníci, tanečníci, akrobaté a pestře odění nosiči obětin.

Jakmile procesí prošlo Prvním pylonem chrámu v Luxoru (Ipetresejet), obecenstvo bylo vybranější a atmosféra střízlivější. První zastávka byla v Trojité svatyni na Velkém nádvoří, odtud procesí pokračovalo Kolonádou na Sluneční nádvoří.

Pak vstoupilo procesí do "klíčové" části chrámu - v Komnatě božského panovníka podstoupil faraon očištění, během kterého ho Amenre korunoval a požehnal mu. Poté se pokračovalo do Svatyně báry Amenrea (Svatyně Alexandra Velikého), odtud pak vlevo do Korunovační místnosti a Místnosti zrození. Obřad pak vyvrcholil v Místnosti pro sochu Amona v Ipetu. Zde proběhly závěrečné modlitby a obětování a procesí se stejnou cestou vrátilo do chrámového komplexu v Karnaku (Ipetisut), kam odplouvalo člunem po Nilu. Celá slavnost Ipet pak trvala asi 11 dní.

Chrám v Luxoru

KOMNATA BOŽSKÉHO PANOVNÍKA (9); DRUHÁ PŘEDSÍŇ (10); SVATYNĚ ALEXANDRA VELIKÉHO (11)
KORUNOVAČNÍ MÍSTNOST (12); MÍSTNOST ZROZENÍ (13); MÍSTNOST PRO SOCHU AMONA V IPETU (14)

Za Slunečním dvorem jsou prostory původního chrámu Ipet. Tato část má velice komplikovaný plán a obsahuje celkem 23 místností a 27 malých kaplí. Všechny stojí na soklu, který je napodobeninou pahorku stvoření. Hypostylový sál je poškozen - dosud v něm stojí 32 sloupů ve tvaru papyrových svazků.

Na některých sloupech Hypostylového sálu jsou jména uzurpujících panovníku Ramesse IV. a Ramesse VI. Na východní (levé) stěně Hypostylového sálu obětuje Amenhotep III. mléko, masti, ryby a ptactvo Amonovi a Amunetě. V jihovýchodním (levém zadním) rohu sálu stojí dvě malé svatyně - Chonsuova (vlevo) a Mutina. V jihozápadním (pravém zadním) rohu Hypostylového sálu je Chonsuova kaple a schodiště, které vede na střechu chrámu.

Sluneční dvůr Amenhotepa III. v Luxoru

Uprostřed Sluneční dvůr Amenhotepa III. a Hypostylový sál v Luxoru

Jižně od Kolonády stojí Sluneční dvůr, který nechal (stejně jako kolonádu) postavit Amenhotep III. Dvůr se sloupovým ochozem je 45 metrů dlouhý a 51 metrů široký. Ze tří stran ho lemuje dvojitá řada sloupů ve tvaru svazku papyru (celkem zde stojí 60 sloupů). Zdi dvora jsou bohužel špatně dochovány.

V roce 1989 odkryli dělníci při úpravách nevydláždění podlahy dvora velkou zasypanou jámu, která ukrývala 26 soch. Ty tam byly pohřbeny za římské nadvlády, kdy Římané nutně potřebovali místo spíš pro římské císaře než pro staroegyptské panovníky. Tyto sochy jsou dnes uloženy v Muzeu umění v Luxoru (Ipetresejet).

Před tímto pylonem máte možnost volby - pokud chcete navštívit Muzeum pod širým nebem (Open-air Museum), jděte na sever. Pokud stojíte čelem k Druhému pylonu, vyjděte z Prvního nádvoří branou v jeho severní zdi. Vstup do muzea bude přímo před Vámi. Pokud se ale rozhodnete muzeum z jakéhokoliv důvodu vynechat, projděte na východ skrz bránu Druhého pylonu a vstoupíte do Hypostylového sálu.

Sluneční dvůr Amenhotepa III. v Luxoru

Sluneční dvůr Amenhotepa III. v Luxoru

Kolonáda Amenhotepa III. je jednou z nejpůsobivějších egyptských památek. Amenhotep III. ji postavil jako monumentální vchod do chrámu boha Amona v Ipetu. Je tedy starší než Velké nádvoří, i když zeměpisně následuje až za ním. Dvě řady sloupů, které tu stojí, mohly být původně zamýšlenou hlavní osou hypostylového sálu. Pokud to tak bylo skutečně zamýšleno, tato myšlenka nebyla nikdy realizována. Kolonádu po smrti Amenhotepa III. dokončili Tutanchamon, Aje a Haremheb.

Osa kolonády Amenhotepa III. a komnat jižně od ní je odlišná od os staveb Ramesse II. Tato změna byla nutná, protože se Ramesse II. snažil spojit chrám v Luxoru (Ipetresejet) s Chonsuovým chrámem v Karnaku. Kolonáda Amenhotepa III. má 14 sloupů (dvě řady po 7) s otevřenými papyrusovými hlavicemi, které podepíraly střechu 21 metrů nad zemí. Prostor mezi řadami je úzký - má jen 10 metrů na šířku a 26 metrů na délku.

Výzdoba kolonády Amenhotepa III.

Výdoba kolonády nám podává nejlepší důkazy ke studiu slavnosti Ipet. Slavnosti Ipet se dají rozdělit do dvanácti částí - 5 scén na východní zdi popisuje procesí z Karnaku do Luxoru a úvoní obřady v Luxoru, dalších 5 scén na východní zdi popisuje další oslavy v Luxoru a návrat do Karnaku. Navíc jsou tu zobrazení na jižní a severní zdi. Reliéfy se špatně sledují za rozptýleného světla a je tedy nejlepší vyrazit do Luxoru časně ráno nebo večer.

Kolonáda Amenhotepa III. v Luxoru

Kolonáda Amenhotepa III. v Luxoru (vzadu První pylon)

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.