Alej sfing v Luxoru - Starověký Egypt

Alej sfing v Luxoru

Napsal Felgr Pavel on .

Alej sfing byla postavena v období Nové říše. Původně spojoval chrámy v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet) kanál, po kterém posvátné bárky proplouvaly z chrámu do chrámu. Když se ale svátky posunuly na konci Nové říše podle lunárního kalendáře dál do období, kdy hladina Nilu klesala.

V kanálu bylo málo vody pro plavbu a proto byl nakonec zasypán a byla vybudována dlážděná cesta. Po stranách ji lemovalo tisíce sfing s beraními hlavami. Podél cesty z Karnaku do Luxoru stálo v pravidelných intervalech 6 procesních kaplí podobných těm v Muzeu pod širým nebem v Karnaku (Ipetisut).

Alej sfing se začala budovat v období Nové říše, ale svoji konečnou podobu dostala až za vlády 30. dynastie - konkrétně za vlády faraona Nachtnebefa. Vykopáno bylo zatím jen několik krátkých úseků - z nich nejlépe dochovaný je úsek od luxorské brány směrem na sever, kde je po každé straně cesty odkryto 35 sfing.

Alej sfing v Luxoru

Alej sfing v Luxoru

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě