Chrámy v Luxoru - Starověký Egypt

Chrámový komplex v Luxoru

Napsal Felgr Pavel on .

Ten, kdo zavítá do Luxoru (Ipetresejet) dnes, vstupuje do chámového komplexu od nábřeží, tedy ze západu. Také ve starověku tu býval vchod, ale ležel pod úrovní dnešní ulice na břehu Nilu, kde jsou ještě dnes vidět kameny starého nábřeží, kde přistávaly posvátné bárky a ostatní plavidla, která připlouvala a odplouvala během slavností. Hlavní osa chrámového komlexu je orientována severo-jižním směrem, tedy paralerně s tokem Nilu.

Tak jako chrámový komplex v Karnaku, také chrámový komplex v Luxoru prošel množstvím změn a přístaveb. Zcela nepochybně tu stála svatyně z období Střední říše a je velice pravděpodobné, že se zde nacházel dokonce chrám z období Staré říše. Je prokázáno, že v Luxoru (stejně jako v Karnaku) stavěla královna Hatšepsut.

Nejranější stavby v Luxoru, které zde jsou dnes k vidění, pocházejí z období vlády Amenhotepa III. Právě on a Ramesse II. postavili většinu chrámových nádvoří a kolonád. K podstatným změnám ve výzdobě došlo pak za Ptolemaiovců, za období římské nadvlády a později i v době křesťanské a muslimské.

Chrámový komplex v Luxoru

1.  ALEJ SFING
2.  NÁDVOŘÍ NECHTNEBEFA
3.  SERÁPIDOVA KAPLE
4.  PRVNÍ PYLON
5.  VELKÉ NÁDVOŘÍ
6.  KOLONÁDA AMENHOTEPA III.
7.  SLUNEČNÍ DVŮR AMENHOTEPA III.
  8.  HYPOSTYLOVÝ SÁL
  9.  KOMNATA BOŽSKÉHO PANOVNÍKA
10.  DRUHÁ PŘEDSÍŇ
11.  SVATYNĚ ALEXANDRA VELIKÉHO
12.  KORUNOVAČNÍ MÍSTNOST
13.  MÍSTNOST ZROZENÍ
14.  MÍSTNOST PRO SOCHU AMONA V IPETU

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě