Hypostylový sál v Luxoru - Starověký Egypt

Hypostylový sál v Luxoru

Napsal Felgr Pavel on .

Za Slunečním dvorem jsou prostory původního chrámu Ipet. Tato část má velice komplikovaný plán a obsahuje celkem 23 místností a 27 malých kaplí. Všechny stojí na soklu, který je napodobeninou pahorku stvoření. Hypostylový sál je poškozen - dosud v něm stojí 32 sloupů ve tvaru papyrových svazků.

Na některých sloupech Hypostylového sálu jsou jména uzurpujících panovníku Ramesse IV. a Ramesse VI. Na východní (levé) stěně Hypostylového sálu obětuje Amenhotep III. mléko, masti, ryby a ptactvo Amonovi a Amunetě. V jihovýchodním (levém zadním) rohu sálu stojí dvě malé svatyně - Chonsuova (vlevo) a Mutina. V jihozápadním (pravém zadním) rohu Hypostylového sálu je Chonsuova kaple a schodiště, které vede na střechu chrámu.

Sluneční dvůr Amenhotepa III. v Luxoru

Uprostřed Sluneční dvůr Amenhotepa III. a Hypostylový sál v Luxoru

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě