Kolonáda Amenhotepa III. - Starověký Egypt

Kolonáda Amenhotepa III. v Luxoru

Napsal Felgr Pavel on .

Kolonáda Amenhotepa III. je jednou z nejpůsobivějších egyptských památek. Amenhotep III. ji postavil jako monumentální vchod do chrámu boha Amona v Ipetu. Je tedy starší než Velké nádvoří, i když zeměpisně následuje až za ním. Dvě řady sloupů, které tu stojí, mohly být původně zamýšlenou hlavní osou hypostylového sálu. Pokud to tak bylo skutečně zamýšleno, tato myšlenka nebyla nikdy realizována. Kolonádu po smrti Amenhotepa III. dokončili Tutanchamon, Aje a Haremheb.

Osa kolonády Amenhotepa III. a komnat jižně od ní je odlišná od os staveb Ramesse II. Tato změna byla nutná, protože se Ramesse II. snažil spojit chrám v Luxoru (Ipetresejet) s Chonsuovým chrámem v Karnaku. Kolonáda Amenhotepa III. má 14 sloupů (dvě řady po 7) s otevřenými papyrusovými hlavicemi, které podepíraly střechu 21 metrů nad zemí. Prostor mezi řadami je úzký - má jen 10 metrů na šířku a 26 metrů na délku.

Výzdoba kolonády Amenhotepa III.

Výdoba kolonády nám podává nejlepší důkazy ke studiu slavnosti Ipet. Slavnosti Ipet se dají rozdělit do dvanácti částí - 5 scén na východní zdi popisuje procesí z Karnaku do Luxoru a úvoní obřady v Luxoru, dalších 5 scén na východní zdi popisuje další oslavy v Luxoru a návrat do Karnaku. Navíc jsou tu zobrazení na jižní a severní zdi. Reliéfy se špatně sledují za rozptýleného světla a je tedy nejlepší vyrazit do Luxoru časně ráno nebo večer.

Kolonáda Amenhotepa III. v Luxoru

Kolonáda Amenhotepa III. v Luxoru (vzadu První pylon)

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě