První pylon v Luxoru - Starověký Egypt

První pylon v Luxoru

Napsal Felgr Pavel on .

Nejstarší část chrámu v Luxoru tvoří místnosti na jeho jižním konci - budovy na severním konci jsou mladší a patří sem zejména stavby z období 19. dynastie - přesněji stavby postavené Ramessem II. Právě tyto stavby dnes tvoří vstup do celého chrámu - jedná se o První pylon a Velké nádvoří.

První pylon v Luxoru - dílo Ramesse II.

Před Prvním pylonem nechal postavit Ramesse II. dva obelisky - jeden tam stále ještě stojí, je 25 metrů vysoký a váží 254 tun. Druhý byl roku 1833 převezen do Paříže a stojí na Place de la Concorde, je 22,5 metru vysoký a váží 227 tun. Oba obelisky mají podstavec, na jehož přední straně jsou vytesání 4 paviáni.

Věže pylonu jsou 24 metrů vysoké a 65 metrů široké. Fasádu Prvního pylonu zdobí reliéf, na kterém je znázorněn Ramesse II. v bitvě u Kadeše s Chetity. Tuto bitvu svedl v pátém roce své vlády. Bohužel fasáda byla velmi poškozena.

Západní (pravá) věž Prvního pylonu nám na fasádě představuje Ramesse II. při poradě s princi a rádci, poblíž se už řítí do bitvy na válečném voze. Východní (levá) věž pak znázorňuje průběh bitvy, mrtví a ranění nepřátelé leží na zemi. Zárubně brány pak představují Ramesse II. ve společnosti různých božstev.

Brána Prvního pylonu

Před pylonem se krom dvou obelisků nacházely také dvě 7 metrů vysoké sedící sochy Ramesse II. a byly tu také čtyři kráčející sochy Ramesse II. (jedna z nich je nyní v Louvru). Sedící sochy vlevo (na východě) má ve výzdobě podobu královny Nefertari a princezen, které jsou vytesány v mnohem menším měřítku vedle nohou Ramesse II. Obě sedící sochy mají ve výzdobě trůnu božstva Nilu, které k sobě svazují Horní a Dolní Egypt.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě