Serápidova kaple - Starověký Egypt

Serápidova kaple

Napsal Felgr Pavel on .

Serápidovu kapli nechal postavit v Luxoru (Ipetresejet) římský císař Hadrian (76—138 n.l.). Serápidova kaple se nachází v severovýchodním rohu nádvoří a je to jediná dochovaná stavba v tomto komplexu z období římské nadvlády.

Římané celý chrámový okrsek za své vlády změnili na velkou pevnost – tato proměna skončila roku 250 n.l. Luxorský chrám se nacházel uprostřed opevnění a sloužil jako chrám římských císařů. Ti se považovali za dědice egyptského královského úřadu.

Luxor (Ipetresejet) je arabské jméno a pochází z místního výrazu Al-Uksur (opevnění) a je také odvozeno od latinského slova castrum (pevnost). Chrám v Luxoru (Ipetresejet) byl také nazýván „Amonův chrám v Ipetu“, „Amenemipet“ případně „Jižní svatyně“.

Busta císaře Hadriána

Busta císaře Hadriána

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě