Dokumentární filmy

Na dně Nilu spočívají bezpochyby archeologické skvosty, lodě s vzácným nákladem… A přesto se až do začátku tohoto dobrodružství (rok 2007) do vod řeky neponořil žádný archeolog. Na podzim roku 2007 přijelo do Asuánu několik egyptologů, kteří se zúčastní podmořského výzkumu starobylého města.

V roce 1928 začal Pierre Montet výzkum v Tanisu. Objevil zde pozůstatky chrámu, který byl zasvěcen Amonovi - nejvyššímu bohu starověkého Egypta. V jihozápadním rohu komplexu u ohradní zdi objevil vykradenou hrobku Osorkona II., ale jen pár metrů dá našel doslova poklad - nedotčenou hrobku Pasbachaenniuta I.

Faraoni Nové řiše neměli to, co jejich předci v období Staré říše - totiž klid a dostatek všeho. Přesto se v této době našel faraon, který se stal možná největším faraonem starověkého Egypta - Ramesse II. Jestli některý z faraonů dokázla výborně "prodat" svoje úspěchy (a neúspěchy prezentovat jako úspěchy), byl to právě Ramesse II.

Starověkému Egyptu vládne 4. dynastie faraonů a na trůn usedá Chufu (Cheops). Na trůn usedá faraon, který se stane na dlouhou dobu největším stavitelem starověkého Egypta. Chufu se zapsal do dějin jako stavitel Velké pyramidy (Cheopsovy pyramidy) v Gíze.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.