Egypťané a lov - Starověký Egypt

Egypťané milovali lov

Napsal Felgr Pavel on .

V Egyptě žilo mnoho nejrůznějších druhů zvířat – poušť a močály byly útočištěm divoké zvěře, za kterou se Egypťané často a rádi vypravovali na lov. Některá zvířata byla považována za ztělesnění bohů a proto byla uctívána v celé zemi.

Pokud někdo vidí Egypt jako vyprahlou zem, zapomíná na „tepnu života" – na řeku Nil. Každoroční záplavy přinášely do údolí úrodné bahno, které zajišťovalo dobrou úrodu, ale bylo také útočištěm velkého množství zvířat. Tím byl pro Egypťany i přísunem potravy.

Lov v poušti

Napsal Felgr Pavel on .

Lov v poušti byl od počátku egyptských dějin oblíbenou zábavou faraona a vysokých hodnostářů. Terčem jejich šípů byly nejrůznější divoce žijící zvířata. Arabská a Libyjská poušť byly oblastmi, ve kterých mezi jednotlivými oázami putovalo mnoho druhů zvířat z nichž některé bychom dnes v těchto místech už nenašli – například kozorožci, gazely, pštrosi, žirafy. Tato zvířata se časem přesunula do jižnějších částí Afriky. Od dob Střední říše se stal lov prestižním sportem s mužnou zábavou, která ale v sobě skrývala i mnohá nebezpečí.

Lov v močálech

Napsal Felgr Pavel on .

Egypťané se s oblibou bavili s lovem v rozsáhlých močálech delty Nilu. Stáli na křehkých papyrových loďkách a z nich lovili ptáky nebo pronásledovali krokodýli nebo hrochy.

Zbraně se od nejdávnějších časů mnoho nezměnili – Egypťané k lovu používali házecí hole, sítě, šípy a harpuny. Házecí hůl byla zbraň používána především elitou – byl to plochý dřevěný nástroj zvláštním způsobem zakřivený, aby lépe rozrážel vzduch.

Rybolov

Napsal Felgr Pavel on .

Ryby byly oblíbenou pochoutkou starověkých Egypťanů – na jejich jídelníčku se objevovaly častěji než jiné druhy masa. Nil a močály byly oblíbeným místem rybářů. Velmi vyspělá technika rybolovu vznikla již v období před vznikem dynastií a od té doby se příliš nezměnila. Rybolov mohl být také velice nebezpečný, protože setkání s krokodýlem nebo hrochem nemuselo vždycky končit šťastně pro rybáře.

Další články...

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě