fbpx
Adolf Erman
Adolf Erman

Roku 1839 dostal na své vědecké cestě po Anglii německý egyptolog Richard Lepsius od pí. Westcarové, horlivé sběratelky starožitností, darem svitek papyru, popsaný hieratickým písmem. Přečetl v něm královská jména Chufu a Snofru. Chystal se ho podrobně prozkoumat a nechal vytvořit kopie tohoto textu, z nichž se zachovaly:

 • 1. kopie str. I-III a VIII-IX
 • 2. kopie str. I-III
 • 3. kopie str. I-XII

Tyto kopie jsou sice špatné, ale přece důležité, protože se v nich vyskytují místy značky, které zmizely z originálního textu, jenž nebyl patřičně uchováván.

Když Lepsius v roce 1884 zemřel, Adolf Erman se marně pídil v pozůstalosti Lepsiově po tomto svitku papyru. Teprve roku 1886 na podzim byl náhodou objeven dělníky, opravujícími střechu domu, v němž Lepsius bydlel, na půdě. Tak byl šťastně zachráněn a je nyní majetkem berlínského muzea. Jak ukazuje formát listů, z nichž je svitek slepen, a paleografické vlastnosti písma, kterým je text psán, pochází text z doby, kdy byl Egypt pod nadvládou Hyksósů (1630 – 1580 př.n.l.).

Na velkou cenu tohoto papyru pro gramatické studie staroegyptské řeči upozornil Adolf Erman ve své práci "Die Sprache des Papyrus Westcar. Vorarbeit zur Grammatik der alteren aegypfischen Sprache", která byla vydána v roce 1889. Za rok na to vydal pak Erman fototypickou reprodukci papyru s hieroglyfickým přepisem, překladem, komentářem a slovníkem: "Die Marchen des Papyrus Westcar".

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.