fbpx
Dominique Vivant Denon
Dominique Vivant Denon

Za vlády Ludvíka XV. dohlížel Dominique Vivant Denon na sbírku antických vykopávek a platil za chráněnce markýzy de Pompadour. V Petrohradě byl Denon jako sekretář na vyslanectví ve velké oblibě u carevny Kateřiny. Jako diplomat ve Švýcarsku býval častým hostem u Voiltaira a namaloval proslulou Snídani ve Ferney. Jiným plátnem, rembrandtovskou manýrou kresleným Klaněním pastýřů, dosáhl Denon dokonce členství v Akademii.

Po vypuknutí Velké francouzské revoluce pospíchal do Paříže. Tam našel Denon své jméno na listině emigrantů, své statky zkonfiskované a majetek zabavený. Poté se živil prodejem svých kreseb, toulal se po trzích. Neočekávaně našel příznivce – Jacquesa Louise Davida – velkého malíře Revoluce.

Záhy mu bylo povoleno pracovat na rytinách Davidových návrhů na kostýmy, které měly zrevoluciovat i módu. Dominique Denon dosáhl toho, že mu byly vráceny jeho statky a byl škrtnut z listiny emigrantů. Pak byl představen Napoleonovi, kterému se velice zalíbil. Napoleon Denonovi navrhl, jestli by se nechtěl zúčastnit egyptské expedice a Denon souhlasil.

Když se vrátil z Egypta, stal se generálním ředitelem muzeí. Dominique Denon byl malířem a kreslířem a chtěl zkusit být i spisovatelem. Napsal novelu "Le Point de Lendemain (Není zítřku)", která mu získala jedinečné místo v literatuře. Vždyť tento mnohostranný, v mnohém ohledu přímo úžasný člověk učinil přece jen jedinou věc, ale ta mu zajišťuje, že ještě dnes na něho vzpomínáme.

Dominique Denon dobyl zemi faraonů kreslířskou tužkou, uchoval jí pro novou, věčnost a rázem z ní strhl závoj zapomenutí. Na základě Denonových kreseb Egypta vzniklo dílo "Déscription de l´Egypte (Popis Egypta)". Dílo bylo rozděleno do čtyř základních částí:

 • Antiquités
 • État moderne
 • Histoire naturelle
 • Carte topographique

Svazky se vydávaly 19 let.Od roku 1809-1828. Tak byly položeny základy egyptologie, ale při jejím vzniku sehrála roli náhoda.

Déscription de l´Egypte
Déscription de l´Egypte (Popis Egypta)

Egyptologové

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.