fbpx
Egypťané a řemesla

Košíkářství bylo pro staré Egypťany každodenní činností. Splétání rákosových stonků do tvaru košů, košíků, lůžek a dalších předmětů denní potřeby ale nebylo jednoduché a vyžadovalo určité schopnosti. Toto drobné umění sice nedosáhlo takové umělecké hodnoty jako třeba opracování kamene a kovu nebo keramika, nicméně bylo nedílnou součástí života nadaných egyptských řemeslníků.

Počátky košíkářství

Začátky košíkařství, staršího než hrnčířství, sahají daleko do historie. Výrobky košíkářů byly nezbytné pro život na venkově i pro hospodaření domácností ve městech. Protože k výrobě postačil nůž, jehla a obratné ruce, zhotovovali Egypťané různě velké předměty pro potřeby každodenního života.

Na hornoegyptských pohřebištích z archaického období (např. v Tarchánu či Nakádě) byly nalezeny doklady o starobylosti košíkářství v Egyptě. Některá těla byla uložena ve skrčené poloze do rozměrných pletených košů, které byly opatřeny i víkem. Suché pouštní prostředí napomohlo uchovat pleteninu koše až do dnešních dnů. Kromě velkých košů byly v hrobkách nalezeny i drobnější pletené předměty jako lýkové sandále, malé košíčky s obětními dary fíků a datlí.

Mezi nejčastěji používané předměty patřil košík splétaný z vláken. Velké i malé košíky se používaly k nejrůznějším účelům – k vystavování výrobků na trhu, k odnášení sutě na stavbách, jako zavazadlo při cestách, k ukládání zrní na polích, v bažinách se využíval při rybolovu, na lodích ke skladování zboží a v chrámech pro předkládání obětin. Košíky nebyly jen záležitostí chudých, byly všudypřítomné v každodenním životě všech Egypťanů.

Nešlo však pouze o košíky, dalšími pletenými předměty denní potřeby byly rákosové nebo slaměné rohože, na které si lidé sedali a lehali a do nichž se zahalovala mrtvá těla těch nejchudších. Dále to byla košťata, košíky na nošení miminek, výplety křesel, židlí a taburetů, vrše na chytání ryb a velké koše na skladování obilí. Na rozdíl od jiných řemesel se košíkářství zřejmě neprovozovalo v žádných specializovaných dílnách. Košíkářství se běžně věnovaly ženy. Často pracovaly doma a vyráběly předměty, které buď používaly pro vlastní potřebu, nebo je směňovaly na trhu za jídlo či látky.

Způsob výroby košíků

Koše a košíky se spirálovitě splétaly z palmových listů, z vysušených stébel slámy nebo z rákosu z močálů. Nejprve bylo nutné zhotovit hrubou kostru z dostatečně silných kulatých rákosových stonků. Když byla kostra dokončena a její hlavní součásti pevně svázány, byla vypletena podélně rozříznutými stébly. Konce stébel se obtočily kolem silnějších stonků tvořících okraje. Z vláken Egypťanky vyráběly poddajnější tašky, které se v podstatě skládaly z několika svazků stonků svázaných k sobě. Neuvěřitelně dobrý stav předmětů nalezených na pouštních archeologických lokalitách je dokladem jejich mimořádné odolnosti.

Všechen um košíkářů spočíval ve zpracování vlákna dlouhých a pružných rákosových stonků. Košíkáři si obvykle vybírali stvoly, které byly téměř na konci růstu, odřízli z nich vršek a pak je rozdělili nejprve na dva a posléze na čtyři díly, které pomalu sušili rozložené nebo zavěšené na slunci. Pak už jen stačilo zapojit fantazii a splétat stonky různých barev, což dodalo košíku nebo rohoži umělečtější vzhled.

Při výrobě slaměných předmětů byla nejprve vyřazena zlomená nebo příliš malá stébla. Egypťanky si vždy nabraly hrst slámy, kterou prsty pročesávaly, aby vyřadily nepotřebné kousky. Poté slámu namočily do vody, aby zvláčněla. To byla velmi důležitá etapa, bez níž by nebylo možné slámu spirálovitě splétat. Spirálovité splétání používané egyptskými košíkáři umožňovalo svazky slámy pevněji utáhnout a vyrábět tak velmi odolné koše a košíky.

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.