fbpx
Hieratické písmo

V hieratickém písmu, které je zjednodušenou formou hieroglyfů, se zapisovaly zejména všechny „světské“ dokumenty faraonského období. Studium hieratického písma postupně získávalo rozhodující význam ve zkoumání egyptského jazyka. Podrobnější analýzu umožnily archeologické nálezy a z nich nejpodstatnější byl nepochybně objev v řemeslnické vesnice v Dér el-Medíně.

Hieratické písmo, jednodušší forma hieroglyfů

Hieratické písmo je zjednodušenou podobou hieroglyfických znaků, přičemž obě písma sloužily k zápisu téhož jazyka. Jeho četbu ale někdy ztěžuje přítomnost ligatur (grafických spojení dvou liter v jednu) nebo specifický písařův rukopis. Jestliže dnes se studium jazyka starých Egypťanů začíná učení hieroglyfů a teprve poté se učí hieratika, v Egyptě byl postup opačný. Nemůžeme zapomínat na skutečnost, že v Egyptě bylo velmi málo gramotných lidí a ne všichni ovládali hieroglyfy. Právě hieroglyfy byly považovány za „písmo bohů“ a užívaly se tedy na stěnách hrobek a chrámů, na zádušních stélách, kultovních předmětech atd.

Hieratické písmo se používalo ve světském životě a zaznamenávaly například účty, lékařské recepty, magická říkadla, literární texty - tedy vše co bylo nutné přepisovat v několika exemplářích a potřebné v každodenním životě. Tímto písmem je zapsána například Povídka o Sinuhetovi, Povídka o trosečníkovi, dále pak různá naučení, Ebersův papyrus obsahující lékařské recepty nebo Westcarův papyrus s pohádkami.

Časově není mezi počátkem hieroglyfů a hieratického písma žádná mezera. Už od konce pravěkého období a zejména v Archaickém období se hieratika používala pro administrativní a hospodářské záznamy.

Hieratické písmo, jak se psalo

Téměř každý hieratický znak měl svůj hieroglyfický protějšek, což ale neplatilo naopak. Hieroglyfů bylo mnohem více než hieratických znaků. Hieroglyfy se mohly zapisovat zprava doleva, zleva doprava nebo shora dolů (pokud chtěl čtenář vědět kde začít, bylo třeba najít znaky symbolizující živé osoby a podívat se, kterým směrem se dívají). Hieratické písmo se zapisovalo téměř výhradně zprava doleva. V období Staré říše se psalo také shora dolů, tato praxe ale počínajíc obdobím Střední říše vymizela. Psalo se červeným nebo černým inkoustem na různé podklady - papyrus, ostraka, tabulky, zaklínací sošky, kousky látek a podobně.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.