fbpx
Osobní korespondence

Velké množství dopisů z období starověkého Egypta zůstalo zachováno do dnešních dnů. Listy zapisované na papyrové svitky se nezničily díky teplému a suchému podnebí, které v zemi panuje. Nejstarší dosud známý dopis je datován do období přibližně kolem roku 2300 př.n.l., nicméně korespondence se začala pravděpodobně rozvíjet už daleko dříve. Dopisy se mohly psát na ostraka (úlomky vápence nebo hliněné střepy), ale Egypťané dávali raději přednost papyru. Protože ale ve starověkém Egyptě neexistovala pošta, svěřovalo se odesílání dopisů sluhům nebo důvěryhodným osobám.

Dopisy začínaly poměrně dlouhými protokolárními obraty, které byly často delší než samotný dopis. Odesílatel popřál adresátovi pevné zdraví a ochranu boha toho města, ze kterého on pocházel. Obraty podobného typu byly také na konci dopisu.

Staří Egypťané psali dopisy, aby se přátel zeptali na jejich zdraví a záležitosti, psali společníkům nebo lidem s nimiž byli ve při, psali stížnosti zástupcům úřadů a kněžím. Každý Egypťan dokonce mohl napsat i dopis faraonovi. Osobní korespondence se pečlivě uchovávala v rodinných archivech, nejčastěji se ukládala do džbánů.

Na co se psalo a jakým písmem

Dokumenty uschovávané v soukromých archivech byly nejčastěji na papyru, ale používala se také ostraka. Ta sloužila především ke psaní dopisů a smluv nanečisto a k zapisování kopií dokumentů. Dokumenty bývaly psány především hieratickým písmem a od 7. století př.n.l. démotickým písmem. V ptolemaiovské a římské době se objevovala i řečtina.

Soukromé archivy zahrnovaly nejrůznější dokumenty, které jejich majitel považoval za důležité. Šlo často o dopisy a zvláště pak o doklady, které stvrzovaly práva konkrétní osoby. Mohly to být například kupní, nájemní nebo vlastnické smlouvy, potvrzení o zaplacení daní, doklady o prodeji předmětů a zvířat nebo stížnosti určené úřadům.

Vše o každodenním životě

Soukromé archivy určité rodiny byly omezeny v čase a prostoru. Zachycují bez jakýchkoliv příkras zachycující události každodenního života. Texty odhalují povahu a psychologii jednotlivců, přátelské vztahy i konflikty. Mezi nejstarší soukromé archivy patří tzv. Hekanachtovy papyry. Hekanacht žil za vlády Mentuhotepa II. ve druhé polovině 11. dynastie a jeho archiv byl nalezen v hrobce jeho služebníka v Dér el-Bahrí.

Archivy Hora ze Sebennytu byly nalezeny v Sakkáře. Hor ze Sebennytu žil asi ve 2. století př.n.l. a z jeho archivu se dochovalo přibližně 70 ostrak. Hor si zapisoval své věštecké sny, které dokonce přišel přednést faraonu Ptolemaiovi VI. Filométorovi.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.