fbpx
Egyptský kalednář

Starověcí Egypťané rozdělovali čas na roky, roční období, měsíce a dny. To se dnes zdá zcela samozřejmé. Ovšem Egypťané byli pravděpodobně prvním národem, který vymyslel a zavedl racionální sluneční kalendář. Římané jej později po drobném vylepšení nazvali juliánským kalendářem. Tento kalendář se používá dodnes. V dobách egyptské prehistorie se primitivní lidé rozhodli dělit čas na základě pohybu Měsíce. Ovšem v archaické době, přibližně v 5. tisíciletí př.n.l., byl původní lunární kalendář nahrazen slunečním.

Podle starých Egypťanů čas na Zemi navazoval na dobu, v níž žili bohové. Lidský život byl v přímém vztahu s božským řádem, který určoval chod světa. Lidé jej museli ctít a mít neustále na paměti. V Egyptě se budoucnost vyjadřovala v "milionech let". Každý nový faraon, zastupující na Zemi bohy, počítal roky své vlády od nástupu na trůn a k těmto datům připojoval své jméno. Roky se nepočítaly stále dál, ale s nástupem nového faraona se vždy začalo od nuly. Rok tedy mohl být označen například jako "šestý rok vlády Ramesse II." nebo jako "první rok vlády Thutmose III.".

Čtyřměsíční roční období, třicetidenní měsíce

Egypťané velmi brzy zjistili, že začátek nilských záplav odpovídá východu hvězdy Sírius (Sopdet), hvězdy v souhvězdí Velkého psa). Když se zářivá Esetina hvězda po sedmdesáti dnech za úsvitu zjevila na nebi, znamenalo to, že začíná první den měsíce thot a s ním i další nový rok. Rok se dělil na tři roční období, každé obsahovalo čtyři měsíce o třiceti dnech. Roční období se nazývala:

 • achet (doba záplav)
 • peret (doba rozpuku)
 • šemu (doba žní)

Hieroglyfy

Hieroglyfický zápis ročních období (zleva ACHET - PERET - ŠEMU)

V Pozdní době byly pojmenovány i jednotlivé měsíce. Při stanovení data narození by tedy Egypťané například řekli: "Dítě se narodilo v pátém roce vlády Ramesse II., v měsíci pašon v době šému, druhého dne." Všech dvanáct měsíců se dále dělilo na tři děkany o deseti dnech. K těmto tři sta šedesáti dnům se na konci cyklu přidávalo pět tzv. epagomenálních dní, což byly rodné dny bohů Usira, Hora a Sutecha a bohyň Esety a Nebthety.

Hieroglyfy

Hieroglyfický zápis (zleva ROK - MĚSÍC - DEN)

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.