fbpx
Ahmose, syn Abany

Ahmose se narodil v el-Kábu v Horním Egyptě. Stal se důstojníkem na lodi "Divoký býk" za vlády Ahmose I. a byl ještě mladík, když jej faraon vybral, aby nahradil svého otce ve velení královské lodi, čímž odměnil věrnost celé rodiny faraonovi.

Ahmose v čele thébské flotily

První vojenské tažení zavedlo Ahmose před brány Avaridy - hlavního města Hyksósů. Ahmose I. vedl svá vojska po souši, mladý Ahmose velel zbytku thébské flotily na Nilu. Egypťané dobyli Héliopoli a ještě zrychlili svůj postup. O 150km severněji se zmocnili Kantary, aby nepřátelům odřízli ústupovou cestu a znemožnili také příchod případných posil hyksóské armády.

Po dobytí Avaridy pronásledoval faraon Hyksósy až do jejich týlové pevnosti Šaruhén. Na vracející se egyptskou armádu čekalo v Thébách (Vasetu) triumfální přivítání a jednou z nejoslavovanějších postav byl právě mladý Ahmose. Vojáci si ale dlouho míru neužili - v království Kuš vypuklo povstání a u toho nemohl pochopitelně Ahmose chybět.

Ahmose v čele egyptského námořnictva

Nástup 18. dynastie přinesl zásadní změnu egyptské zahraniční politiky. Po Ahmosovi I. dobývali jeho následovníci Amenhotep I. a Thutmose I. rozsáhlá území v Africe a u Eufratu. Ahmose si uchoval svůj vliv i po smrti Ahmose I. za vlády Amenhotepa I., který uznával chrabrost skvělého vojáka a udělil mu titul "velitel královského námořnictva" a také titul "vládcův spolubojovník", což byla zvláštní výsada. Díky tomu se Ahmose zařadil mezi nejvýše postavené muže v zemi.

Po smrti Amenhotepa I. zůstal věrný novému panovníkovi, kterým se stal Thutmose I. Nová vojenská tažení jej zavedla do Súdánu a Malé Asie, kde se egyptská vojska střetla s vycházející mocností - královstvím Mitanni. Ve svých sedmdesáti letech byl stále členem egyptského námořnictva.

Když odešel na zasloužený odpočinek, obdržel mnohé pozemky a díky rentě, kterou mu vyplácel faraon, mohl všemi vážený voják trávit v poklidu ve svém rodném městě el-Kábu. Než zemřel, neopomněl nechat vytesat příběh svého života na stěny skalní hrobky a díky tomu se nám jeho příběh zachoval do dnešních dní.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.