Amenhotep I. - Starověký Egypt

Amenhotep I.

Napsal Felgr Pavel on .

Amenhotep I., kartuš faraona

Amenhotep I. byl třetím synem Ahmose I. a jeho manželky Ahmose-Nefertari. Jeho starší bratři zemřeli velmi mladí, a tak vlastně Amenhotepovi uvolnili cestu na trůn.

Amenhotep I. vládl ve stínu svého slavného otce Ahmose, který osvobodil Egypt od více než stoleté nadvlády Hyksosů. Přesto se mu mnohé podařilo:

 • dovršil otcovy reformy
 • zabezpečil rozvoj hospodářství
 • obnovil zavlažovací zařízení

Velkého rozvoje dosáhla výroba a zpracování kovů a výroba nedávno objevené slitiny mědi a cínu, bronzu. Města zničená a vypleněná Hyksosy nechával znovu vybudovávat. Amenhotep I. měl jednoho potomka, který zemřel velmi mladý, a na trůně jej po jeho smrti vystřídal vojenský velitel Thutmose I.

Hrobka Amenhotepa I.

Amenhotep I. byl pochován v blízkosti dnešního Dra Abú el-Naga. Kromě této hrobky si nechal vybudovat ještě jednu v dnešním Údolí králů, zůstala však nedokončená. Jeho původní místo posledního odpočinku je už hodně dlouho vykradené, avšak zachovala se jeho mumie. Zachránili ji kněžští faraoni 21. dynastie, kteří ji nechali přenést do tajného úkrytu v Dér el-Bahrí. Tam ji potom objevili novověcí lupiči, kterým na stopu přišel Francouz Gaston Maspero, ředitel Egyptského muzea, a umístil ji do Egyptského muzea v Káhiře.

Mumie Amenhotepa I.

Mumie Amenhotepa I.

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě