Bitva u Kadeše - Starověký Egypt

Ramesse II. - bitva u Kadeše

Napsal Felgr Pavel on .

Kadeš - kdysi vlivné starověké město, ze kterého se do dnešních dní zachoval jen kopec sutin na syrské planině. Právě zde svedl roku 1274 př.n.l. Ramesse II. se svou armádou, která čítala tehdy 20 000 vojáků úžasnou bitvu s chetitskou armádou v čele s králem Muvatallišem. Tato bitva byla vyvrcholením více než stoletého konfliktu mezi Egyptem a Chetitskou říší, kde šlo o ovládnutí syrské plošiny jako důležité křižovatky obchodních cest mezi Eufratem a Středozemním mořem.

Vznik Chetitského království

Chetitské království vzniklo v 17. století př.n.l., ale jeho nadvláda nad oblastí byla stvrzena až kolem roku 1350 př.n.l. Tehdy se Chetité za vlády Šuppiluliumaše zmocnili Sýrie, podrobili si Mitanni a získali Foiníkii (egyptský protektorát). Egyptští panovníci byli zpočátku vůči tomuto vzdálenému sousedovi lhostejní, ale postupně je vliv Chetitů na Blízkém východě začal znepokojovat. Několik faraonů 18. dynastie se rozhodlo pro vojenská tažením do Sýrie, ale žádný z těchto faraonů nedosáhl trvalého a rozhodujícího vítězství.

Sethi I. a Ramesse II. proti Chetitům

Když na egyptský trůn nastoupil Sethi I., usedl na chetitský trůn Muvatalliše a obě strany se dostaly do otevřené války. Jenže dvě vítězná egyptská tažení nic nevyřešila - Sethi I. svého protivníka sice porazil, ale dosáhl pouze toho, že řeka Orontes byla uznána jako přirozená hranice mezi Egyptem a Chetitskou říší.

Ramesse II. v pátém roce své vlády rozhodl pustit s Chetity do boje. Bitva nemohla být svedena jinde než u Kadeše - strategicky položeného a opevněného města při ústí údolí, kterým procházela většina obchodních cest mezi Mezopotámií a Středozemím.

Přípravy na bitvu u Kadeše

Jaro roku 1274 př.n.l. zasvětil Ramesse II. budování armády. Egyptská armáda měla 20 000 vojáků (na svou dobu nebývale velký počet) rozdělených do čtyř divizí. Každá divize nesla jméno jednoho egyptského boha - Amonova, Reova, Ptahova a Sutechova. Každá divize měla jízdu i pěchotu, faraon sám byl doprovázen královskou gardou, kterou tvořili elitní vojáci a žoldnéři. Právě tyto oddíly se ukázaly jako rozhodující v nejobtížnějších okamžicích bitvy.

Začátkem léta se tato mohutná armáda dala do pohybu - opustila město Piramesse a pokračovala k východní hranici (viz. mapka).

Bitva u Kadeše očima Ramesse II.

Ramesse II. vynaložil velké úsilí, aby se jeho vojenské tažení zapsalo do historie. Tato bitva s nejistým výsledkem byla podávána jako drtivé vítězství Ramesse II. a přitom nechybělo mnoho, aby zvítězila chetitská armáda. Jen zatvrzelost Ramesse II. a odvaha jeho vojáků umožnila Egypťanům získat převahu a dočasně porazit nepřítele.

Bitva neměla jasného vítěze, ale po této bitvě byla mezi Egyptem a Chetitskou říší sepsáná mírová smlouva.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě