20. dynastie - Starověký Egypt

Faraoni 20. dynastie, 1186 - 1078 př.n.l.

Napsal Felgr Pavel on .

Poslední obdbobí stabilizace a klidu zažil Egypta za vlády Ramesse III., který provedl rozsáhlé správní a sociální reformy a upevnil vojenský systém. Konec jeho vlády byl poznamenán hospodářskými nesnázemi a spiknutími, které organizovali lidé blízcí faraonovi a ženy z královského harému.

Žádný z jeho nástupců pak ale nedokázal zabránit anarchii a rabování země a dostatečně se prosadit. Po smrti posledního panovníka ramessovské dynastie Ramesse XI. se země rozpadla na dvě části. Toto období označujeme jako Třetí přechodné období (1078 - 715 př.n.l.).

Faraon Doba vlády Významné události
20. dynastie (1186 - 1078 př.n.l.)
Sethnacht 3 roky  
Ramesse III. 32 let vyhnal mořské národy z Egypta
Ramesse IV. 7 let  
Ramesse V. 3 roky  
Ramesse VI. 7 let  
Ramesse VII. 7 let  
Ramesse VIII. rok  
Ramesse IX. 8 let  
Ramesse X. 2 roky  
Ramesse XI. 27 let  

20. dynastie

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě