fbpx
Mitannské království

V období Nové říše se stal Egypt mocnou a výbojnou zemí - dobýval Núbii a současně vedl válku na Blízkém východě. Od dob Thutmose III. začali faraoni podnikat vojenská tažení, aby upevnili moc nad Východem. Hlavním nepřítelem Egypta bylo tehdy mitannské království, které se nacházelo na severu Sýrie. Pro Egypt bylo z politického i ekonomického hlediska nutné upevnit svou vládu nad územím sahajícím od Palestiny až na Kavkaz. To by mu umožnilo ovládnout foinícké pobřeží a hlavní karavanní cesty vedoucí do Mezopotámie.

Mitannské království se rozkládalo v severní Mezopotámii a severovýchodní Sýrii, kde bylo jejím centrem údolí řeky Chábur. Údajně ho založili přední churritští a árští válečníci, kteří přišli z oblasti Kaspického moře. Tyto národy indoevropského původu si podrobily původní obyvatelstvo, které se zabývalo zemědělstvím. Vzniklo na území, které dobylo v Chammurapiho Babylónii. Nacházelo se jižně od Kavkazu na horním toku řeky Tigrid a postupně se rozšířilo na oblast mezi řekami Eufratem a Tigridem.

Největšího rozmachu dosáhlo Mitanni v 15. století př.n.l. Aby Mitanni v této oblasti uchovalo svou nadvládu, hodlalo zaplést Egypt do místních válek, které ale neměly překročit hranici Sýrie, kde by již ohrožovaly hranice království. Proto bez výčitek - a nutno uznat, že velmi dovedně - podněcovalo spory mezi asijskými knížectvími a Egyptem a často měnilo spojence.

Mitanni x Thutmose III.

Egyptskou nadvládu v této oblasti začalo Mitanni ohrožovat kolem roku 1510 př.n.l. za vlády Amenhotepa I. Když nastoupil na egyptský trůn Thutmose III. musel potlačit vzpouru asijských knížectví, která vytvořila koalici pod vlivem Mitanni. Thutmose tak podnikl první ze sedmnácti tažení proti Mitanncům. Dobyl Palestinu, získal Gazu a Tyr a později se zmocnil také měst jižně od Halabu.

Během následujících čtyř tažení vybudoval pevnosti podél středomořského pobřeží. Každý rok podnikal kontrolní cestu na porobená území, při které vybíral tributy a zabavoval úrodu obilí. Při šestém tažení se dostal po moři do Sýrie, došel až ke Kadeši a celou oblast vyplenil, následující rok při sedmém tažení si podrobil foinícké přístavy.

Protože chtěl pokračovat ve výbojích, musel se s Mitannci utkat v otevřené bitvě. K tomu ale potřeboval překročit řeku Eufrat a proto nechal vybudovat rozsáhlou flotilu člunů. Překročil pak řeku Orontes a po ní i Eufrat a dostal se tak konečně k branám Aleppa - mitannské bašty. Po jejím dobytí byly Babylon, Aššur a celá chetitská říše vydány faraonovi na milost a nemilost. Během dalších devíti vojenských tažení se marně pokoušel oslabit mitannská vojska v severní oblasti Naharina. Jeho poslední tažení na téměř deset let uzavřelo spory mezi Mitannci a Egypťany.

Mitanni x Amenhotep II.

Thutmose vystřídal na trůně jeho syn Amenhotep II., který se vyznačoval mimořádnou silou. V Sýrii podnikl tři tažení - cílem prvního bylo potlačit vzpouru Asiatů. Během tohoto tažení došel až k hranicím Mitanni, jehož knížata prosila faraona, aby je nechal "alespoň dýchat". Další dvě už byla namířena přímo proti Mitanni, ale skončila neúspěchem a ztrátou území mezi řekami Orontes a Eufrat.

Dříve nepřátelé, nyní spojenci

Po Amenhotepovi II. nastoupil na trůn jeho syn Thutmose IV. a vztahy mezi Egyptem a Mitannni nabraly nový směr. Mitannci se pokusili s bývalým nepřítelem sblížit, neboť se ocitli v ohrožení od nově vzniklé chetitské říše, která se zatím věnovala zejména válkám v Anatólii. A byl tu ještě jeden nepřítel - Asyřané na východě.

Mitannci tedy uzavřeli s Egyptem smlouvu na základě které přenechali Egyptu Palestinu a část středomořského pobřeží výměnou za severní část Sýrie. Thutmose IV. pro zpečetění spojenectví požádal o ruku jednu z dcer mitannského krále Artatamy I.

Také Amenhotep III. pokračoval v této politice svého otce. Byly nalezeny tabulky s diplomatickou korespondencí Amenhotepa III. i Amenhotepa IV. - Achnatona s vládci Babylónie, Asýrie, chetitské říše a království Mitanni. Amenhotep III. stvrdil sňatkem s Taduchepou - dcerou Tušratty - spojenectví mezi Mitanni a Egyptem.

Situace byla ale pro Mitanni kritická - ani toto spojenectví je neuchránilo před chetitskou říší. Chetité, kteří bylo dříve podřízení Mitanni, pod vedením krále Šuppiluliuma I. si během dvou vojenských výprav podrobili celé území Mitanni a vnutili jejímu králi vazalskou smlouvu. Definitivně zaniklo kolem roku 1355 př.n.l., když Chetité dobyli hlavní město Vaššukkanni.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.