fbpx
Sethi I.
Sethi I., kartuš faraona

Sethi I. úspěšně pokračoval v dobyvačné politice, se kterou začal již Haremheb a úspěšně v ní pokračoval také Ramesse I. Jeho syn Sethi I. upevnil hranice Egypta a ještě získal zpět část ztracených území v Malé Asii.

Dobyvatel Sethi I.

Sethi I.Sethi I. dal už při svém nástupu na trůn jasně najevo, že začíná nová éra Egypta. Tato nová éra představovala Egypt pod vedením ramessovské dynastie, která se jasně distancovala od svých předchůdců z 18. dynastie a snažila se navázat na tradici faraonů Střední říše.

Situace si to vyžadovala - v Asii začínali být Chetité stále větším nebezpečím a navíc beduínský kmen Šasu - podporovaný právě Chetity - využil střídání panovníka na egyptském trůně a obsadil asi 20 pevností podél středomořského pobřeží.

Výprava proti kmeni Šasu

Sethi I. si byl hrozícího nebezpečí vědom a proto ihned po svém korunování zahájil vojenské tažení, jehož cílem bylo potlačit a zlikvidovat vzbouřence. Po svém otci zdědil Sethi I. bojechtivost, která byla i jeho ozdobou. Vydal se tedy Horovou cestou proti kmeni Šasu. Cestu zahájil v Caru (Kantara) a podél pobřeží pokračoval dál. Během postupu dobyl zpět Rafu. Jeho armáda byla lépe vycvičená a organizovaná a proto rychle postupovala vpřed. Od Caru až ke Kanaánu v každé bitvě utrpěli Šasuové drtivou porážku a Sethi I. získával ztracené pevnosti zpět.

Chetitský král Muvatali, který podporoval kmen Šasu i přes tento nepřímý neúspěch pokračoval v uzavírání různých spojenectví proti Egyptu. Vznikla nová koalice - tentokrát se Chetité spojili s Amorejci a Aramejci. Tyto dva národy byly lépe organizované než beduínský kmen Šasu a byly proto pro Egypt větším nebezpečím. Sethi I. ale prokázal svůj vynikající smysl pro taktiku, vklínil se mezi obě armády a jednu po druhé porazil. Povzbuzen tímto vítězstvím se Sethi I. vydal na sever a připojil také Libanon, jehož králové se mu vzdali bez většího odporu. Při návratu do Egypta jej v Memfidě (Mennoferu) vítal jásající dav. Vítězného faraona následovala ohromná armáda zajatců a ohromující válečná kořist.

První bitva u Kadeše

Ve třetím roce své vlády musel Sethi I. znovu čelit hrozbám chetitského panovníka. Znovu tedy vytáhl do boje a znovu podél pobřeží. Ze země Amorejců, kde se zmocnil měst Akko a Tyr, pronikl hlouběji do vnitrozemí a dostal se ke Kadeši, chetitské pevnosti považované za nedobytnou. Poprvé v dějinách se Egypťané střetli s Chetity přímo před branami této pevnosti. Sethi I. zvítězil, ale nebyl to ještě rozhodující úspěch. Oba panovníci se nakonec dohodli, že podepíší mírovou smlouvu, která uznává řeku Orontes za přirozenou hranici mezi jejich zeměmi.

Nepokojní Libyjci a výprava do Núbie

Klidu si ale Sethi I. příliš neužil - ze západu se pokoušeli dostat do Egypta Libyjci. Sethi I. musel podniknout dvě vojenská tažení, aby zmařil jejich pokusy o invazi. Trvalý mír - ve který doufal egyptský národ - ale dlouho netrval. V osmém roce své vlády musel čelit povstání Núbijců. Egypt potřeboval bohatství země Kuš a tak nemohl tolerovat žádné pokusy o nepřátelské akce. Tažení do Núbie trvalo několik měsíců. Poblíž čtvrtého kataraktu byla nalezena stéla, která je datována do jedenáctého roku jeho vlády. Je dokladem postupu egyptské armády, která pronikla do afrického vnitrozemí stejně daleko jako před nimi vojska Thutmose III.

Spoluvláda Ramesse II. s otcem

Manželkou Sethi I. byla Cuji, která ale nebyla královské krve. Byla dcerou vrchního velitele vozby a Sethi I. ve snaze předejít sporům o legitimitu nástupnictví a zachování vlády své dynastie jmenoval svého syna Ramesse II. svým spoluvládcem v osmém roce své vlády.

Ramesse II. byl tehdy patnáctiletý chlapec, který se ale během deseti let spoluvlády ukázal jako pozorný a cílevědomý následovník. Už tehdy se projevil jako inteligentní, živý a odolný mladík, který uměl skvěle zacházet se zbraní a vůz ovládal jako zkušený válečník.

Reliéf z chrámu v Karnaku (Ipetisut) zachycuje Sethi I. v tradičním postoji faraona - rozbíjejícího hlavy svých nepřátel.

Reliéf z chrámu v Karnaku (Ipetisut) zachycuje Sethi I.
v tradičním postoji faraona - rozbíjejícího hlavy svých nepřátel.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.