Siptah - Starověký Egypt

Siptah

Napsal Felgr Pavel on .

Siptah, kartuš faraona

Siptah byl synem Sethi II. a jeho syrské konkubíny Sutaildži. Vlády se ujal ve 14ti letech a jak ukázala analýza jeho mumie, zemřel ve svých dvaceti letech - vládl tedy 6 let. Jeho jménem fakticky vládla regentka Tauseret, pravděpodobně jeho macecha.

Další zajímavá postava táto doby byl kancléř Baj nárokující si pravděpodobně právo vládnout. Hrobka kancléře Baje se nachází v Údolí králů – jedná se o hrobku KV 13.

Siptah byl pohřben v hrobce KV 47 v Údolí králů. Mumie byla nakonec nalezena ve skrýši hrobky Amenhotepa II KV 35.

Siptah

Siptah

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě