Spiknutí na dvoře Ramesse III. - Starověký Egypt

Spiknutí na dvoře Ramesse III.

Napsal Felgr Pavel on .

Spiknutí na dvoře Ramesse III. bylo více. Jedno z nich připravovala vedlejší faraonova manželka Teje. Chtěla zabránit tomu, aby na trůn usedl Ramesse IV. a chtěla na trůn prosadit svého syna Pentauereta. Pomocí slibů, šperků a nejrůznějších výhod získala na svou stranu většinu žen z harému a Bine Muasta - kapitána núbijských lučištníků. Spiklenci podplatili šest manželek "strážců Brány" - jejich úkolem bylo předávat informace od obyvatelek harému vyzývající k všeobecné vzpouře proti faraonovi. Spiknutí ale bylo prozrazeno a jeho strůjci zatčeni a předvedeni před soud.

Mimořádný soud

Situace byl opravdu vážná, protože všichni obvinění pocházeli z blízkého okruhu faraona a někteří byli dokonce vysocí hodnostáři. Ramesse III. nevedl vyšetřování osobně, ale ustanovil mimořádný soud, který ještě před samotným líčením vedl vedl vyšetřování a výslechy. Jeho hlavní pravomocí ale bylo vynášet tresty a zajistit jejich provedení a to včetně trestu absolutního, o němž mohl za normálních okolností rozhodovat pouze faraon.

Nemilosrdné tresty

Před soud předstoupil postupně ve skupinkách asi 40 obviněných. V prvním procesu byla Teje s osmadvaceti spiklenci odsouzena k smrti. Při druhém procesu s dalšími šesti účastníky spiknutí soud rozhodl, že musí veřejně před celým národem spáchat sebevraždu. Třetí proces s dalšími čtyřmi spiklenci včetně samotného prince Pentauereta a také oni byli odsouzeni k sebevraždě, měli ale tu výsadu, že ji mohli spáchat v soukromí.

Hlavní strůjci spiknutí

Jméno spiklence Funkce
Pajbakaman Představený místností
Mesedžsure Číšník
Varna Číšník
Paluka Lýdský Číšník
Jenyny Libyjský Číšník
Pajbaset Číšník
Pendauau Harémový písař
Panik Inspektor harému
Pačavemdiimen Inspektor harému
Karpus Inspektor harému
Chaemopet Inspektor harému
Chemmal Inspektor harému
Sutechiemperdžerhuty Inspektor harému
Sutechiemperimen Inspektor harému
Pairy Představený paláce
Bine Muast Kapitán lučištníků z Kuš

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě