Tausret - Starověký Egypt

Tausret

Napsal Felgr Pavel on .

Tausret, kartuš faraona

Tausret byla manželka Sethi II. a macecha Spitaha. Protože syn Tauseret a Sethi II. Seti-Merenptah zemřel předčasně, na trůn usedá nevlastní syn Tauseset - neplnoletý Siptah.

Sama královna vládla jeho jménem jako regentka a po smrti dvacetiletého vládce převzala skutečnou faraónskou vládu. Tausret začala navíc počítat roky své vlády s roky vlády kdy vládla jako regentka. Proto Manetho připsal této vládkyni 7 let vlády.

Tausret byla pohřbena v hrobce KV 14 v Údolí králů.

Tausret

Tausret

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě