Teje - Starověký Egypt

Teje

Napsal Felgr Pavel on .

Teje (1398-1338 př.n.l.) byla manželkou faraona Amenhotepa III., matkou Achnatona a babičkou Tutanchamona a Anchesenamon. Teje měla obrovský vliv u dvora jejího manžela i syna - přímo komunikovala s panovníky cizích národů. El-amarnské dopisy také ukazují, že byla u těchto panovníků velmi vážená, obzvláště za vlády jejího syna.

Mládí a manželství Teje

Podle některých vědců (např. Margaret Bunsonová) byl otcem Teje Juja - regionální kněz z Achmímu. Její matka byla Cuja, služebná královny matky jménem Mutemvia. Jiné zdroje však uvádějí, že Juja byl Pánem koní královského dvora a Cuja byla kněžka.

Někteří vědci tvrdí, že jména rodičů Teje nejsou egyptská a dle návrhů by mohla být núbijská. Vědci, kteří zmiňují neobvyklou roli Teje v státních záležitostech, poukazují na núbijský zvyk vládnoucích žen. Všechny núbijské královny byly silnými panovnicemi, a proto někteří vědci spekulují, že Teje možná používala moc podobným způsobem jako mužští panovníci. Egyptolog Zahi Hawass prohlašuje, že jména nejsou núbijská a že „někteří vědci spekulují o tom, že Juja a Cuja se narodili v zahraničí, ale k podpoření této teorie neexistuje žádný dobrý důkaz“.

Teje se pravděpodobně provdala za Amenhotepa v době, kdy byl ještě princem. V té době měla Teje teprve 11 nebo 12 let. Když se Amenhotep III. ujal vlády, Teje nastoupila na trůn s ním.

Královna Teje

Královna TejeOd začátku vlády jejího manžela byla Teje významnou silou u dvora. Teje a její manžel Amenhotep III. žili v Malkatě, kde přivedla na svět sedm dětí: dva syny (Thutmose a Amenhotepa IV.) a pět dcer (Satamunn, Henuttaneb, Eset, Nebtah a Baketaton). Thutmose zemřel mladý a Amenhotep IV. (později známý jako Achnaton) byl prohlášen dědicem trůnu. 

Kromě obvyklých titulů pro královnu, jako Princezna dědička, Paní Dvou zemí, Králova manželka nebo Velká královská manželka, byla Teje známá také jako Královna Horního a Dolního Egypta a Královna dvou zemí. Královský pár představoval jednotnou frontu při jednání s tuzemskými i zahraničními politiky a vláda Amenhotepa III. je považována za vrchol v egyptské historii. 

Teje - Královna matka

Teje měla titul Králova matka hned poté, kdy její syn Amenhotep IV. nastoupil na trůn. I když neexistuje žádný náznak, že by Teje někdy měla monoteistické tendence, zdá se, že podporovala svého syna v radikálním odchodu od minulé náboženské politiky. Bez ohledu na to, co by si Teje mohla osobně myslet o synově monoteismu, schvalovala ho jako opatření ke zvýšení moci trůnu na úkor duchovenstva.

Teje zemřela, když jí bylo něco málo přes šedesát let a byla pohřbena v Údolí Králů. Její mumie byla ztotožněna s mumií známou jako „Starší dáma“ a kadeř jejích vlasů (pravděpodobně dárek na památku pro mladého krále) byla nalezena v Tutanchamonově hrobce.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě