fbpx
Thutmose I.
Thutmose I., kartuš faraona

Ahmose I. dokázal vyhnat Hyksósy z Egypta a jako první faraon se dostal ke břehům Eufratu. Jeho nástupce Amenhotep I. pak navázal na expanzivní politiku svého otce.

Dobyvatel Thutmose I.

Thutmose I.Dobýt Asii se podařilo teprve dalšímu panovníkovi, kterým byl Thutmose I.. Byl to syn Amenhotepa I. a jedné jeho vedlejší manželky. Thutmose I. se jako první faraon střetl s královstvím Mitanni, které se na několik desítek let stalo zavilým nepřítelem Egypta, aby se později obě země spojily v boji proti Chetitům.

O vojenských taženích Thutmose I. toho bohužel mnoho nevíme. Ovládnutí núbijské oblasti zahájil již Amenhotep I. a Thutmose I. ovládnutí této oblasti dokončil a připojil Núbii k egyptskému impériu.

Těžko říci, zda se Thutmose I. vydal k břehům Eufratu po souši přes Pelusium, Joppu a Megiddo, nebo zda dal přednost cestě po moři a vylodil se poněkud severněji v přístavu Byblos.

Pravděpodobnější je ale druhá varianta (viz mapka), protože Egypťané měli s Byblem vynikající vztahy.

Byblos, klíčové město

Tímto městem procházelo totiž zboží, které Egypt nutně potřeboval - krom jiného pověstné dřevo libanonského cedru. Pro "mořskou variantu" hovoří také fakt, že se tuto asijskou část Palestiny podařilo ovládnout již jeho předchůdcům. Po vylodění se egyptská vojska vydala k řece Orontes, která tekla západně od starobylého města Ugarit. Toto město bylo přes 3 tisíce let staré a leželo 150km severně od Byblu.

První střety s královstvím Mitanni

Za Orontem ležela do té doby neznámá země. Thutmose I. se svou armádou se po překročením řeky Oronte ocitl na nepřátelském území království Mitanni. Mitannci byli lítí válečníci a už během postupu egyptské armády došlo k několika střetům.

Tato oblast měla pro faraona klíčový význam, protože Thutmose I. chtěl získat pod kontrolu karavanní stezku spojující Byblos a Ugarit s východními územími Anatólie, Blízkého východu a království Mitanni. To se mu podařilo po několika nájezdech, kdy získal Naharinu neboli "zemi dvou řek". Za Eufratem se rozkládalo dosud nedostupné asyrské království. Faraonovi se ale do cesty postavil mitannský král. Došlo k bitvě jižně od města Karchemiš, ve které faraonovo vojsko zvítězilo.

Vláda Thutmose I. znamená začátek prosperity a úspěšné tažení k břehům Eufratu stvrdilo nadřazenost Egypta vůči okolnímu světu.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.